Volkswagen AG
Impressum ja õigustekstid

Siit leiate teavet ettevõtte Volkswagen AG kohta, kes pakkujana vastutab allpool konkreetselt loetletud sisu ja pakkumiste eest sellel veebilehel.

Impressum

Car2X

Kui teie sõiduk toetab Car2X-i tehnoloogiat, on see pärast aktiveerimist võimeline vahetama olulist liiklusteavet, nt õnnetuste ja ummikute kohta teiste liiklejate või liiklustaristuga, juhul kui need toetavad samuti Car2X-i funktsioone.

Andmete kogumine automatiseeritud sõitmise arendamiseks

Automaatsete juhtimisfunktsioonide uurimiseks, arendamiseks ja kaitsmiseks läheb tarvis märkimisväärset andmebaasi, mis koosneb võimalikult paljudest liiklusstsenaariumitest, põhinedes reaalsetel sõitudel. Andmete üleslaadimist saab, kui teie sõiduk toetab seda funktsiooni, otse aktiveerida või inaktiveerida, kasutades privaatsusseadetes liugurit „Arenda automatiseeritud sõitu”.