Volkswagen AG
Impressum ja õigustekstid

Siit leiate teavet ettevõtte Volkswagen AG kohta, kes pakkujana vastutab allpool konkreetselt loetletud sisu ja pakkumiste eest sellel veebilehel.

Impressum

Customer Interaction Center (CIC)

Kliendisuhtluse keskus Customer Interaction Center (CIC) vastutab valdkonna „Rakenduste ja digitaalteenuste abi“ eest. Teil on võimalik pöörduda CICi poole, kui teil on probleeme seoses meie digitaalteenuste või rakendustega.

Car2X

Kui teie sõiduk toetab Car2X-i tehnoloogiat, on see pärast aktiveerimist võimeline vahetama olulist liiklusteavet, nt õnnetuste ja ummikute kohta teiste liiklejate või liiklustaristuga, juhul kui need toetavad samuti Car2X-i funktsioone.

Andmete kogumine automatiseeritud sõitmise arendamiseks

Automaatsete juhtimisfunktsioonide uurimiseks, arendamiseks ja kaitsmiseks läheb tarvis märkimisväärset andmebaasi, mis koosneb võimalikult paljudest liiklusstsenaariumitest, põhinedes reaalsetel sõitudel. Andmete üleslaadimist saab, kui teie sõiduk toetab seda funktsiooni, otse aktiveerida või inaktiveerida, kasutades privaatsusseadetes liugurit „Arenda automatiseeritud sõitu”.

We Charge Feature äppi

We Charge'i veebisaidiäpi abil saate kasutada tasuta mitmesuguseid elektrisõidukitega seotud veebipõhiseid funktsioone ja teenuseid. Eelkõige on nendeks avalike laadimispunktide otsimine ning valitud sõidukitele marsruudi planeerimine, mille juures võetakse arvesse avalike laadimispunktide olemasolu.