cookie

Sikuddatņu Politika.

SISSEJUHATUS

Volkswagen teevad jõupingutusi, et suurendada teie usaldust meie vastu ja selle vastu, kuidas me töötleme teie isikuandmeid. Seetõttu soovime teavitada teid küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiliste vahendite kasutamisest. Selgitame seda põhjalikumalt nendes põhimõtetes.

Küpsised on väikesed andmefailid, mis laaditakse teie seadmesse, mida te kasutate meie veebisaidi vaatamiseks. Need failid võimaldavad meil muu hulgas tunda ära teie veebilehitseja. Küpsised annavad meile teatavat teavet, mis võimaldab teid otseselt tuvastada, näiteks teie nime ja aadressi.

Kasutame ka muid sarnaseid tehnoloogilisi vahendeid, näiteks veebimajakaid/pikselmärke. Kui selles dokumendis viidatakse küpsistele, peetakse silmas ka nimetatud tehnoloogilisi vahendeid.