Meie sotsiaalne vastutus

Kütusekulu seireandmete (OBFCM andmed) lugemine sõidukist

EL on eraldi direktiiviga nõudnud, et kõik autotootjad koguksid ja edastaksid olemasoleva autopargi keskmise kütusekulu. Vt direktiivi teksti allpool. Kõik kliendid saavad sellest keelduda, teavidates sellest töökoda autot üle andes.

Seaduslike nõuete täitmiseks (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2021/392Ava väline link) loetakse sõidukite hooldus- või remonditöödel kütusekulu ja läbitud kilomeetrite andmed (nn kütusekulu seireandmed) ja saadetakse Euroopa Komisjonile koos sõiduki identifitseerimisnumbriga. Andmete töötlemine, edastamine ja säilitamine on reguleeritud selle õigusliku nõude sätetega; kliendid võivad enne andmete lugemist volitatud töökojas sellistest tegevustest selgesõnaliselt keelduda. Teie andmed kustutatakse hiljemalt 15 aasta möödudes või vastavalt õiguslikele nõuetele, kui eesmärk, milleks andmeid koguti, ei ole enam asjakohane ja tingimusel, et puuduvad muud säilitamiskohustused.