privacy

Privaatsuspoliitika

# Veebisaidi www.volkswagen.ee andmekaitse deklaratsioon

## A. Vastutav töötleja

Meil on hea meel, et külastate ettevõtte Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, kundenbetreuung@volkswagen.de, registreeritud Braunschweigi linnakohtu äriregistris numbriga HRB 100484 (edaspidi: Volkswagen AG) veebilehte. Järgnevalt kirjeldame, kuidas töötleb Volkswagen AG teie isikuandmeid, kui te meie veebilehte külastate.

## B. Isikuandmete töötlemine 

### a. Protokollifailide töötlemine

Kui te meie veebilehte külastate, töötleme teie kohta järgmisi protokolliandmeid, mille alusel pole võimalik tuvastada teie isikut:

* anonüümne küpsisetunnus, mis ei võimalda kindlaks teha teie IP-aadressi;

* poolt kasutatav operatsioonisüsteem, teie poolt kasutatav veebibrauser ja teie seadistatud ekraani eraldusvõime;

* teie külastuse kuupäev ja kellaaeg;

* meie veebisaidil külastatud lehed;

* veebileht, mille kaudu te meid külastate. 

Kasutame selle veebisaidi majutamiseks tellimuste töötlejat Amazon Web Services (Amazon Web Services, Inc.). Seoses sellega, et pole välistatud andmete kättesaadavus ebaturvalisest kolmandast riigist, on mitte-Euroopa riikidega sõlmitud andmetöötluse mõistliku garantii tagamiseks nn ELi tüüplepingud. 

### b. Uudiskirja tellimine

Teile pakutakse võimalust tellida uudiskirju erinevate teemate või toodete kohta. Seoses sellega esitatud andmeid (pöördumisvorm, ees-/perekonnanimi ja e-posti aadress, soovi korral tiitel) töötleme üksnes selle teenuse osutamiseks kooskõlas teie poolt selleks antud nõusolekuga (GDPRi art 6 lg 1 p a). Volkswagen AG kasutab teie päringu ja e-posti aadressi kinnitamiseks nn kahekordse nõusoleku meetodit. Selleks saadetakse teile teie esitatud e-posti aadressile e-kiri nõusoleku kinnitamise palvega. Seoses kahekordse nõusolekuga dokumenteerime teie IP-aadressi, veebivormi saatmise kuupäeva ja kellaaja ning kahekordse nõusoleku meili IP-aadressi, kuupäeva ja kellaaja.

Saate oma nõusoleku, mille olete Volkswagen AG-le andnud, igal ajal tasuta edasiulatuva jõuga tagasi võtta. Selleks võib kasutada näiteks igas e-kirjas sisalduvat linki „Loobu" või minna veebilehele: https://datenschutz.volkswagen.de/. Lisateavet oma õiguste rakendamise kohta leiate käesolevast andmekaitse deklaratsioonist jaotisest „Teie õigused“.

Pärast uudiskirjast loobumist kustutatakse teie poolt uudiskirja tellimiseks esitatud isikuandmed, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamise nõuded näevad ette pikema säilitusaja (nt seoses maksudega kehtestatud säilitustähtajad). Uudiskirja saadab Salesforce.com, Inc., kes on Volkswagen AG nimel tegutsev volitatud töötleja. Salesforce.com, Inc., asukoht USA, juurdepääsu teabele ei saa välistada, seetõttu sõlmiti vastav ELi standardleping (asjakohane andmetöötluse kaitsemeede väljaspool Euroopat asuvates riikides). Lepingulistel eesmärkidel töödeldud andmed on lisaks kaitstud ELi ja USA andmekaitseraamistiku ning siduvate kontsernisiseste eeskirjadega (Binding Corporate Rules – BCR). Teil on õigus saada andmetega tutvumise raames teavet selle standardse andmekaitselepingu, ELi ja USA andmekaitseraamistiku ja BCRi kohta. 

### c. Kontaktivorm

Teil on võimalik võtta meiega kontaktivormi kaudu ühendust ja meile päringuid esitada. Seoses sellega töötleme järgnevaid andmeid: kohustuslikud: pöördumisvorm, ees-/perekonnanimi, e-posti aadress, ja vabatahtlikud: tiitel, telefoninumber. Töötleme teie seal esitatud isikuandmeid selleks, et teiega ühendust võtta ja teie päringut käsitleda (vrd GDPRi art 6 lg 1 p b). Töötlemise käigus toetab meid volitatud töötlejana Volkswagen Vertriebsbetreuungsgesellschaft mbH.

Kustutame teie andmed kohe, kui oleme vastanud ammendavalt teie päringule, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on ette nähtud muud säilitustähtajad (nt maksuõigusest tulenevad säilitustähtajad).

### D. Reklaamiga ja turu-uuringutega nõustumise deklaratsioon

Kui soovite saada meie toodete kohta infot, võite tellida vastava reklaami. Selleks töödeldakse teie antud nõusoleku raames (GDPRi art 6 lg 1 p a) reklaami edastamise eesmärgil järgnevaid andmeid: perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber). Volkswagen AG kasutab teie päringu ja e-posti aadressi kinnitamiseks nn kahekordse nõusoleku meetodit. Selleks saadetakse teile teie esitatud e-posti aadressile e-kiri nõusoleku kinnitamise palvega. Seoses kahekordse nõusolekuga dokumenteerime teie IP-aadressi, veebivormi saatmise kuupäeva ja kellaaja ning kahekordse nõusoleku meili IP-aadressi, kuupäeva ja kellaaja. Töötlemisel toetab meid volitatud töötlejana BOSSE IT Consulting GmbH.

Saate oma nõusoleku, mille olete Volkswagen AG-le andnud, igal ajal tasuta edasiulatuva jõuga tagasi võtta. Selleks võib kasutada näiteks minna veebilehele: https://datenschutz.volkswagen.de. Lisateavet oma õiguste rakendamise kohta leiate käesolevast andmekaitse deklaratsioonist jaotisest „Teie õigused“.

Pärast nõusoleku tagasivõtmist kustutatakse teie poolt uudiskirja tellimiseks esitatud isikuandmed, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamise nõuded näevad ette pikema säilitusaja (nt seoses maksudega kehtestatud säilitustähtajad).

### e. Volkswagen ID

Volkswagen ID abil on teil võimalik logida sisse paljudesse Volkswagen AG või kolmandate osapoolte teenustesse. See toimib keskse kasutajakontona, kus teil on võimalik tsentraalselt hallata oma andmeid. Selleks vajalik andmetöötlus toimub lepingu täitmise raames (GDPRi art 6 lg 1 esimese lause p b). Selle veebisaidi teatud funktsioonide kasutamiseks on vajalik registreeruda Volkswagen ID kaudu või olemasoleva Volkswagen kasutajakontoga sisse logida. Lisaks pakub veebisait funktsioone, mis ei näevad küll ette, aga ei nõua Volkswagen ID registreerimist ega sellega sisselogimist. Volkswagen ID kasutamisel ühendatakse teie poolt valitud veebiteenus teie Volkswagen kasutajakontoga. Selline ühendamine toimub alles siis, kui olete sellele nõusoleku andnud (GDPRi art 6 lg 1 esimese lause p a). Lisateavet andmetöötluse kohta seoses Volkswagen ID-ga leiate andmekaitse deklaratsioonist aadressil https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

#### i. Erimudeli ID.3 1ST registreerimine

Erimudeli ID.3 1ST jaoks registreerimise raames töödeldakse esitatud isikuandmeid. Need hõlmavad teie nime ja eraelulisi kontaktandmeid (pöördumisvorm, aadress ja e-posti aadress).

Töötleme teie isikuandmeid nii registreerimiseks kui ka lepingu täitmiseks kooskõlas GDPRi art 6 lg 1 p b.

Edasimüüja juurest tellimise eesmärgil salvestatakse teie pöördumisvorm, tiitel, ees- ja perekonnanimi, aadress, riik ja registreerimisnumber, välja arvatud juhul, kui te tühistate oma registreerimise enne veebipõhises rakenduses.

Anonümiseerime teie eespool nimetatud isikuandmed, et neid valikuliselt analüüsi eesmärgil kasutada. Anonümiseerimisel toetab meid Saksamaal tegutsev teenindusettevõte Bosse IT-Consulting GmbH.

Anonümiseerimise õiguslik alus on ülekaaluka õigustatud huvi olemasolu (GDPRi art 6 lg 1 p f). Volkswagen AG õigustatud huvi seisneb anonümiseeritud andmete kasutamises näitajate analüüsis. Selline analüüsimine toimub täielikult ilma isikustamiseta.

Lepingu täitmiseks (GDPRi art 6 lg 1 p b) kasutatakse teie esitatud e-posti aadressi info edastamiseks protsessi edasise kulgemise ning lepingu elluviimise eesmärgil. Teile saadetavad võimalikud tehingumeilid, mille saate seoses registreerimisega, salvestatakse postkastis. Salvestamise eesmärk on dokumenteerida nende e-kirjade saatmise info juhuks, kui saadetud tervitus- ja tühistusmeilid teile ei saabu ja te meilt infot palute. Teie andmed, mille esitate toodete tellimiseks, kustutatakse 7 aasta pärast. 

Makse tegemiseks edastab Volkswagen AG teie andmed ettevõttele Volkswagen Payments S.A.

Kui soovite pärast registreerimist importida enda Volkswagen We profiili erimudeli ID.3 1ST kujutise, saate seda teha pärast registreerimise lõpetamist või veebilehele sisselogimist, klõpsates valikul „Jaga Volkswagen Wega“. 

**Edasimüüjate valimine:** Erimudeli ID.3 1ST tellimiseks registreerumisel valige edasimüüja, kelle juurest soovite sõiduki tellida. Kui olete eelistatud edasimüüja valinud, teavitatakse edasimüüjat sellest. Teie andmed antakse lepingu täitmise eesmärgil (GDPRi art 6 lg 1 p b) edasi teie valitud edasimüüjale, kes võib teiega võimalike küsimuste lahendamiseks ühendust võtta.

**Volkswagen We:** Kui olete klõpsanud registreerumise ajal nuppu „Jaga Volkswagen Wega“, kuvatakse Volkswagen Wes järgmisel sisselogimisel We Garage’is erimudeli ID.3 1ST kujutis. Erimudeli ID.3 1ST kujutise kuvamiseks Volkswagen We Garage’is ja muu ID.3 1ST kohta käiva info kuvamiseks jagatakse info registreerimisinfo edastamisega nõustumise kohta (GDPRi art 6 lg 1 p a) järgmisel sisselogimisel Volkswagen Wega. Teie registreerimisandmed edastatakse koos teie nõusolekuga järgmisel sisselogimisel Volkswagen Wele. Registreerimise tühistamisel saab Volkswagen We ka selle info järgmisel sisselogimisel Volkswagen Wesse. Pärast tühistamist ei näe te Volkswagen Wes enam infot oma registreerimise kohta.

### f. Muud teenused

Järgmisi teenuseid saab kasutada ilma VW ID-sse sisse logimata.

#### i. Konfiguraator

Veebisaidil volkswagen.de oleva konfiguraatoriga saate sõidukit individuaalselt oma soovi järgi konfigureerida ning saadud tulemuse oma Volkswagen ID all salvestada ja hallata.

#### ii. Proovisõit

Kui tunnete huvi meie sõidukite vastu, saate soovi korral registreeruda meie veebilehel proovisõidule. Selleks kogub Volkswagen AG järgmisi isikuandmeid ja edastab need valitud partnerile: nimi, tiitel, pöördumisvorm, e-posti aadress, sünniaasta; kui soovite telefoni teel ühenduse võtmist valitud teeninduspartneri poolt, siis ka telefoninumber. Soovi korral saate valida proovisõiduajad. See andmete kogumine ja edastamine toimub lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks (GDPRi art 6 lg 1 p b), mis on vajalik proovisõidu tegemiseks valitud partneri juures. Edastatud andmeid kasutab partner teiega kontakti võtmiseks teie eelistatud teeninduskanali kaudu.

Volkswagen AG kustutab teie esitatud isikuandmed pärast teeninduspartnerile edastamist. Teeninduspartner vastutab edasise töötlemise eest.

#### iii. Sõiduki identifitseerimisnumbri (VIN) küsimine diisel- ja maagaasimootorite kohta

Veebisaidil volkswagen.de VINi kontrollimisel diisel- ja maagaasimootorite puhul saate vaadata, kas teie sõidukit puudutab mõni tagasikutsumise, töökoja või keskkonna kampaania, mis on seotud eespool nimetatud ajamitega. Selleks kogub Volkswagen AG järgmisi isikuandmeid ning edastab need ajutiseks võrdlemiseks Volkswagen AG kesksüsteemi, kus hallatakse esindustes toimuvaid kampaaniaid. Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN). VINi abil saate seejärel info selle kohta, kas teie sõidukit puudutab mõni meede ja kas seoses sellega on teie sõidukil juba midagi tehtud. 

Neid andmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel (GDPRi art 6 lg 1 p f).

Volkswagen AG-l on lisaks õigustatud huvi oma (potentsiaalseid) kliente sellest teavitada, kas nende sõiduk vajab täiendamist, mh seoses diislikütuse regulatsioonidega, ning kas mõni selline täiendus on juba tehtud. Peale selle on Volkswagen AG-l ka huvi tõhusa õiguskaitse vastu nii iseenda kui ka süüdistatava edasimüüja kaitsmiseks. See huvi laieneb ka vajadusele tagada kõigile õigusvaidluses osalejatele diisliregulatsioonidest puudutatud sõiduki kohta info vajaliku või juba tehtud tarkvaravärskenduse kohta.

Peale selle on ka kolmandatel isikutel õigustatud huvi teada saada, kas diisliregulatsioonid puudutavad nende poolt ostetavat sõidukit või mitte. Info avaldamisega veebiportaalis täidab Volkswagen AG oma kohustust ning tagab lihtsalt ja läbipaistvalt selgitustöö tegemise.

Selle veebilehefunktsiooni pakkumisel toetab meid volitatud töötlejana Adacor Hosting GmbH. Andmed kustutatakse kohe pärast teie päringu sulgemist.

#### iv. Pakkumise küsimine

Kui tunnete huvi meie sõidukite vastu, saate soovi korral registreeruda meie veebilehel pakkumise saamiseks. Selleks kogub Volkswagen AG järgmisi isikuandmeid ja edastab need valitud partnerile: nimi, tiitel, pöördumisvorm, e-posti aadress; kui soovite telefoni teel ühenduse võtmist valitud partneri poolt, siis ka telefoninumber. See andmete kogumine ja edastamine toimub lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks (GDPRi art 6 lg 1 p b), mis on vajalik pakkumise tegemiseks valitud partneri poolt. Edastatud andmeid kasutab partner teiega kontakti võtmiseks teie eelistatud teeninduskanali kaudu. 

Volkswagen AG kustutab teie esitatud isikuandmed pärast partnerile edastamist. Teeninduspartner vastutab edasise töötlemise eest.

#### v. Nõustamise kokkuleppimine

Kui tunnete huvi meie sõidukite vastu, saate soovi korral registreeruda meie veebilehel nõustamise kokkuleppimiseks. Selleks kogub Volkswagen AG järgmisi isikuandmeid ja edastab need valitud partnerile: nimi, tiitel, pöördumisvorm, e-posti aadress; kui soovite telefoni teel ühenduse võtmist valitud partneri poolt, siis ka telefoninumber. Lisaks on olemas vabateksti sisestamise väli. See andmete kogumine ja edastamine toimub lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks (GDPRi art 6 lg 1 p b), mis on vajalik nõustamise läbiviimiseks valitud partneri juures. Edastatud andmeid kasutab partner teiega kontakti võtmiseks teie eelistatud teeninduskanali kaudu. 

Volkswagen AG kustutab teie esitatud isikuandmed pärast partnerile edastamist. Partner vastutab edasise töötlemise eest.

#### vi. myVolkswagen

Järgnevalt esitatud digiteenused asuvad kliendialas myVolkswagen. myVolkswagen ühendab teie jaoks teie sõidukit, digiteenuseid ja teenindust puudutava asjakohase info ja sätted. Siin loob isikuandmete töötlemise õigusliku aluse GDPRi art 6 lg 1 p b. 

Nimetatud teenuste kasutamiseks on vajalik Volkswagen IDsse logimine või sellega liitumine. 

#### vii. Protokollifailid

Kui olete my Volkswageni alas oma Volkswagen IDga sisse loginud, protokollitakse tekkivate vigade korral järgmised andmed:

* teie Volkswagen ID kasutajanime kujul

* teie sõiduki identifitseerimisnumber (kui viga on tekkinud sõiduki kontekstiga funktsioonis ja te olete oma sõiduki lisanud Volkswageni kasutajakontole)

Kogume neid protokolliandmeid õigustatud huvi alusel (GDPRi art 6 lg 1 p f), mis seisneb sellel saidil tekkinud vigade kiire kõrvaldamise võimaldamises ja tõrke korral optimaalse toe pakkumises. Need protokolliandmed salvestatakse kodeerituna ning kustutatakse 30 päeva järel automaatselt.

#### viii. Virtuaalne sõidukigaraaž

Virtuaalses sõidukigaraažis saate oma tellitud ja juba kätte saadud sõidukeid oma Volkswagen ID profiili all salvestada, et saaksime teile anda ülevaate teie sõidukitest ja nende varustusest ning võimaldada mugav ligipääs muudele sõidukit puudutavatele lisateenustele sellel veebisaidil, ilma et peaksite sõidukit uuesti tuvastama. Selleks peate sõiduki identifitseerimiseks sisestama tellimuse numbri (veel tootmises olevate sõidukite puhul) või kerenumbri (VIN, juba teie käes olevate sõidukite puhul). Teil on võimalik sisestada sõiduki kohta vabatahtlikult muid andmeid (registreerimisnumber, hüüdnimi), mis hõlbustab sõiduki identifitseerimist seejärel kuvatavas loetelus. Kui need andmed on Volkswagen ID-s juba olemas, edastatakse need sõidukigaraažile. Kui otsustate need andmed sisestada, salvestatakse need samuti Volkswagen ID all. 

Lisaks kuvatakse sõidukite ülevaates tootmisprotsessis oleva sõiduki pildid. Need pildid tehakse teile sisestatud identifitseerimisnumbri alusel. Kui soovite andmeid kustutada või muuta, saate seda teha Volkswagen IDs.

#### ix. Mediathek

Kui olete salvestanud virtuaalse sõidukigaraaži kaudu oma Volkswagen ID alla sõidukeid,, laaditakse meediateek seal salvestatud VINi või tellimuse numbri järgi teie sõidukite varustusandmed, et kuvada teie sõidukite jaoks asjakohaseid videoid. Kui soovite andmeid kustutada või muuta, saate seda teha Volkswagen IDs.

#### x. Navigeerimiskaartide allalaadimine

Navigeerimiskaartide allalaadimise alas saate laadida oma arvutisse uusima kaardimaterjali, et seejärel navigeerimiskaarti oma sõidukis värskendada. Selleks tuleb alla laaditud failid seejärel salvestusmeediumi (nt SD-kaardi) abil teie sõidukis olevasse navigeerimisseadmesse üle kanda. Kui olete salvestanud oma sõidukisse virtuaalse sõidukigaraaži, laaditakse VINi või tellimuse numbri alusel teie sõidukite varustuse andmed, et sobiv sõidukimudel ja navigeerimisseade automaatselt allalaadimiseks eelvalida. Kui soovite andmeid kustutada või muuta, saate seda teha Volkswagen IDs.

#### xi. We teenuste linnaotsing

Nendes moodulites saate ülevaate We teenuste kättesaadavusest teie linnas. Kaardiotsingu hõlbustamiseks saate sisestada kohti käsitsi või lasta enda asukoha määrata automaatselt brauseri/lõppseadme vastava funktsiooni abil. Kaardil kuvamiseks edastatakse selliselt sisestatud/väljaselgitatud asukoht ettevõtte Google Inc. teenusele Google Maps.

Lisateavet andmetöötluse kohta Google’is leiate järgmise lingi alt:

https://policies.google.com/privacy?hl=ee

#### xii. Volkswagen Lounge ja tellimuse oleku jälgija

Kui olete (uue) kliendina tellinud sõiduki, saate myVolkswageni alas vaadata oma tellimuse praegust olekut. Sellekohane info sisaldub teie tellimuse numbris. See tellimuse number salvestatakse teie Volkswagen IDs kohe, kui laadite oma tellitud sõiduki myVolkswageni ala virtuaalsesse garaaži. Kui klõpsate valikul „Teie tellimuse olek“, kontrollib Volkswagen salvestatud tellimuse numbrit ja näitab tellimuse praegust olekut. Saate oma andmeid Volkswagen ID kaudu igal ajal korrigeerida või kustutada. 

#### xiii. Pakkumise sektsioon

Kui olete valinud ja salvestanud myVolkswageni registreeritud alas partneri, saate valikul „Teie pakkumised“ klõpsates vaadata partneriga seotud tooteid. Kui olete salvestanud Volkswagen eelispartnerina mitu partnerit, saate filtri abil partnereid vahetada ja isikupärastatud pakkumisi vaadata. Selleks salvestatakse teie salvestatud partnerid teie Volkswagen IDs. Saate salvestatud partnerite valikut igal ajal muuta. Kui soovite partneri kustutada või oma valikut muuta, salvestatakse teie muudatused Volkswagen IDs. Pakkumiste alas saate teavet partneri saadaolevate toodete kohta. Partnerile andmeid ei edastata. Töötlemise kohta kehtib GDPRi art 6 lg 1 p b.

#### xiv. Veebibroneerimissüsteem

Valikul „Broneeri aeg“ klõpsates saate myVolkswageni ala kasutajana registreeritud sõiduki (tellitav või laosõiduk) jaoks mugavalt saata oma eelistatud Volkswageni partnerile külastusaja soovi koos sellega seotud nõustamisvõimalusega. Aja broneerimiseks eelistatud Volkswageni partneri juures peame saatma järgnevalt esitatud andmed oma Volkswagen IDst registreeritud myVolkswageni ala kaudu teie poolt valitud partnerile. Funktsiooni „Broneeri aeg“ kasutamisel edastatakse myVolkswageni alast teie Volkswageni partnerile mark, mudel ja kerenumber ning teie Volkswagen ID profiilist teie eesnimi, perekonnanimi, aadress ja e-posti aadress, pöördumisvorm ja ka  telefoninumber, kui see on Volkswagen IDs olemas. Andmeid kasutab üksnes teie Volkswageni partner külastusaja kokkuleppimiseks ja tellimuse ettevalmistamiseks. Selle raames töötleb Volkswageni partner e-posti aadressi külastusaja kinnitamiseks ning telefoninumbrit kiireloomuliseks ühenduse võtmiseks.  Kui teie telefoninumbrit ei ole Volkswagen IDs salvestatud, palutakse teil teie poolt valitud Volkswageni partneri veebilehel telefoninumber eespool kirjeldatud eesmärgil esitada. Eespool loetletud andmete kogumine ja edastamine toimub lepingu ettevalmistamise raames (GDPRi art 6 lg 1 esimese lause p b) külastuse kokkuleppimiseks teie eelistatud Volkswageni partneri juures. Teie esitatud andmeid veebibroneerimissüsteemis ei salvestata.

#### xv. Hooldusvautšer

Klõpsates valikul „Hooldusvautšer“, saate myVolkswageni alas osaleda Volkswagen AG hooldusvautšeri kampaanias, mis kaasneb Volkswageni toote või kasutatud Volkswageni ostmisega, ning vautšerit veebis taotleda. Kampaanias osalemiseks ja kampaania raames vajalike toimingute tegemiseks peate esitama oma kliendiandmed (riik, eesnimi, perekonnanimi, tänav, majanumber, sihtnumber, elukoht, e-posti aadress, soovi korral: pöördumisvorm, telefoninumber). Lisaks tuleb üles laadida sõiduki registreerimistunnistus või ostu tõendav dokument. Seoses sellega esitatud isikuandmeid ei salvestata Volkswagen IDs, vaid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ainult hooldusvautšeri summa kontrollimiseks ja väljamaksmiseks kooskõlas GDPRi art 6 lg 1 p b. Eeltäidetud andmeväljade korral pärinevad andmed teie Volkswagen ID profiilist, mida saate vajaduse korral igal ajal. Eeltäidetud andmete muutmisel raha tagasi kampaania vormil ei muudeta ega salvestata andmeid teie Volkswagen ID all. Tellimuse täitmiseks vastavalt GDPRi art 6 lg 1 esimese lause p b edastab Volkswagen AG hooldusvautšeri kampaanias osalemise õiguse kontrollimiseks eespool kirjeldatud kliendiandmed ning tooteinfo ettevõttele Volkswagen Vertriebsbetreuungsgesellschaft mbH. Andmeid salvestatakse 15 aastat.

### g. Andmete edastamine

Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik. Sellega on tegu näiteks siis, kui otsite edasimüüjaotsinguga edasimüüjat ja seda kuvatakse teile seejärel Google Mapsi kaardil. Lisateavet andmetöötluse kohta Google Mapsis leiate järgmise lingi alt: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/

### h. Automaatne otsing

Automaatne otsing pakub Volkswageni partnerite ja töötajate uusi, ühe aasta vanuseid ja kasutatud sõidukeid. 

Kui teil on sõiduki kohta küsimusi, saate selle saata Volkswageni ja/või Audi partnerile e-posti teel. E-kiri saadetakse otse valitud Volkswageni ja/või Audi partnerile. Meie teie isikuandmeid ei töötle.

Teil on võimalik leppida veebisaidil kokku proovisõit. Selleks töötleme teie esitatud kontaktandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ning andmeid soovitud sõidukimudeli kohta. Edastame teie proovisõidupäringu edasiseks töötlemiseks ja proovisõidu tegemiseks (GDPRi art 6 lg 1 p b) teie poolt valitud Volkswageni ja/või Audi partnerile. Partner töötleb teie kohta esitatud andmeid selleks, et teie päringu järel teiega aja kokkuleppimiseks, lepingu sõlmimiseks või lepingu ettevalmistamiseks ühendust võtta,

Müüginõustajaga saate ühendust võtta veebilehe kaudu. Selleks töötleme teie esitatud kontaktandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ning andmeid sõidukimudeli kohta, mille kohta nõustamist soovite. Edastame teie päringu edasiseks töötlemiseks ja kontakti võtmiseks (GDPRi art 6 lg 1 p b) teie poolt valitud Volkswageni ja/või Audi partnerile. Selleks töötleb Volkswageni ja/või Audi partner teie poolt esitatud andmeid selleks, et teie päringu järel teiega aja kokkuleppimiseks, leping sõlmimiseks või lepingu ettevalmistamiseks ühendust võtta,

Volkswageni automaatotsingu käigus kogutud andmed edastatakse edasiseks töötlemiseks vastuta töötleja lepingu raames ettevõttele Audi AG.

Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik. Sellega on tegu näiteks siis, kui otsite teenuse HERE Maps abil edasimüüjat ja seda kuvatakse teile seejärel kaardil. Lisateavet andmetöötluse kohta Here Mapsis leiate järgmise lingi alt:

https://legal.here.com/ee-et/privacy/policy

## C. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine iseteeninduse raames 

Iseteenindus võimaldab vastata korduma kippuvatele küsimustele mobiiliteenuste kohta. Kui sisestate väljale „Teie küsimus“ küsimuse, aktiveerub iseteenindus ja kuvab teie küsimusele vastused. 

Iseteenindus töötleb teie esitatud andmeid iseteeninduse kasutamise ajal GDPRi art 6 lg 1 p f alusel, sest meil on õigustatud huvi pakkuda teile kui veebisaidi www.volkswagen.de/iddirect kasutajale parimat teenust ja vastata vajaduspõhiselt teie päringule.

Saate iseteenindust kasutada ilma, et peaksite oma isiku meile avaldama. Kvaliteedi tagamise eesmärgil salvestatakse ainult seansi ID. Kui otsustate sellest hoolimata iseteeninduse käigus edastada isikuandmeid, siis selleks rakendasime järgnevaid turvameetmeid.  

Isikuandmete salvestamise vältimiseks kontrollitakse teie sisestatud sisus automaatselt isikuandmete olemasolu. Selle abil tuvastatakse tehniliste süsteemide abil sellised numbrijadad nagu postiindeksid, majanumbrid ja sõiduki identifitseerimisnumberid (VIN). Sellisel viisil tuvastatud sihtnumbrid ja majanumbrid tehakse tehniliste süsteemide poolt automaatselt püsivalt loetamatuks ning päring salvestatakse alles pärast seda. VIN pseudonümiseeritakse tehniliste süsteemidega, kus eemaldatakse automaatselt kuus viimast kohta. Sellisel viisil lühendatud VIN annab teavet vaid mudeli seeria, sõiduki mudeli ja ehitusaasta kohta. Konkreetset sõidukit ja füüsilist isikut (sõiduki omanikku, kasutajat) ei saa nii enam tuvastada. Ülejäänud isikuandmed ning ees- ja perekonnanime ei saa automaatselt loetamatuks muuta, mistõttu salvestatakse need täielikult. Kõik salvestatud andmed kustutatakse 100 päeva järel.

Eespool kirjeldatud teenuste osutamiseks kasutame volitatud töötlejat. Volitatud töötleja on ettevõte Inbenta Holdings INC. 

## D. Küpsiste ja jälgimistööriistade kasutamine

### a. Üldine teave

Volkswagen AG kasutab oma veebisaitidel mitmesuguseid küpsiseid. Küpsised on väiksed konfiguratsiooniteabega failid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Küpsised saab põhimõtteliselt jagada kolme kategooriasse. Olemas on küpsised, mis on veebisaidi toimivuse jaoks vajalikud (nn funktsiooniküpsised), küpsised, mis suurendavad veebisaidi külastatavust ja salvestavad nt teie keelesätted (nn mugavusküpsised) ja küpsised, mille alusel luuakse pseudonümiseeritud kasutusprofiil (nn jälitusküpsised).  Selle veebisaidi jaoks on ette nähtud üksnes funktsiooni- ja jälitusküpsised.

Funktsiooniküpsiste töötlemine on vajalik, et võimaldada teile veebilehe külastust (GDPRi art 6 lg 1 p b).

Jälitusküpsiseid kasutatakse ainult juhul, kui selleks on olemas veebisaidi külastaja nõusolek (GDPRi art 6 lg 1 p a). Nõusolek antakse nn küpsiseribal, mida tuleb ise klõpsata.

Nõusoleku andmete töötlemiseks kirjeldatud küpsiste ja jälitustööriistade abil saate edasiulatuva jõuga igal ajal tagasi võtta, klõpsates alljärgneval lingil ja muutes küpsistega nõustumise halduris oma praeguseid eelistusi:

[Minu küpsise-eelistuste haldamine]

Lisateavet meie küpsiste kohta leiate küpsiste juhendist ja alljärgnevast.

* **Smart Signals:** Eespool kirjeldatud kasutuse hindamiseks juhib Smart Signals isikupärastatud sisu esitamist Volkswageni veebisaitidel. Selle käigus isikuandmeid ei koguta ega töödelda.

* **Ensighten:**

Ensighten on sildihaldustööriist, mis haldab siin kirjeldatud siltide integreerimist. Ensighten ise selleks isikuandmeid ei kogu.

### b. Adobe Analytics

Sellel veebisaidil kasutatakse veebianalüüsi teenust Adobe Analytics, mille abil analüüsitakse kasutajate külastusi sellel veebisaidil. Andmeid töödeldakse teie antud nõusoleku alusel (GDPRi art 6 lg 1 p a).

Analüüsimiseks salvestatakse teie lõppseadmesse küpsised ja kogutakse nende kaudu infot, mis salvestatakse ka meie volitatud töötleja Adobe Systems Software Ireland Limited (edaspidi: Adobe) serveris. Ligipääs teabele Adobe Systems Incorporatedi poolt, asukohaga USAs, ei saa olla välistatud, nii et sõlmitud on vastav ELi tüüpandmekaitseleping sobiva garantiina andmete töötlemiseks mitte-Euroopasse riikides. Teil on õigus saada selle tüüplepingu raames teavet.

Adobe serveritesse salvestatud andmete otsene seostamine isikutega on välistatud, kuna Adobe Analyticsit kasutatakse seadistustega „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ ja „Obfuscate IP-Removed“. Seadistusega „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ tagatakse, et enne niinimetatud geolokaliseerimist IP-aadressid anonüümitakse, asendades IP-aadressi kaheksa viimast numbrit nullidega. Statistilise analüüsi jaoks lisatakse jälgimispaketile kasutaja ligikaudne asukoht, mis sisaldab veel täielikku IP-aadressi. Enne jälgimispaketi salvestamist asendatakse IP-aadress ühe kindla IP-aadressiga – siinkohal räägitakse geneerilisest IP-aadressist – kui on konfigureeritud seadistus „Obfuscate IP-Removed“. Seeläbi ei sisalda salvestatud andmekirje enam IP-aadressi.

### c. Adform

Sellel veebisaidil kasutatakse Webtracking Tool Adform. Adform on reklaamiostu platvorm ning seda kasutatakse digitaalsete reklaampindade programmeeritud ostmiseks. Adform kasutab küpsiseid selleks, et näidata kasutajale asjakohaseid reklaame, mis parandavad kampaania efektiivsust või väldivad sama reklaami mitu korda kuvamist. Adform teeb küpsise abil kindlaks, milliseid reklaame millises brauseris kuvada ja niiviisi takistada reklaamide mitu korda kuvamist. Adform kasutab neid küpsiseid ka selleks, et mõista sisu, mille vastu te meie veebisaidil huvi tunnete, et teile hiljem sihtreklaami saata. Lisaks võib Adform küpsise ID abil teha kindlaks nn konversioon, mis on seotud reklaamipäringutega. Sellega on tegu näiteks siis, kui kasutaja näeb Adformi reklaami ja hiljem avab sama brauseriga reklaamiostja veebisaidi ja sealt midagi ostab. Andmeid töödeldakse teie antud nõusoleku alusel (GDPRi art 6 lg 1 p a). Nõusoleku saate edasiulatuva jõuga igal ajal tagasi võtta, klõpsates alljärgneval lingil ja muutes küpsistega nõustumise halduris oma praeguseid eelistusi: https://www.volkswagen.ee/et/Cookie-policy.html

Andmete töötlemise alus on kasutaja andmed. Töödeldakse IP-aadressi, veebisaidi URLi, eelnevalt külastatud veebisaidi URLi, turundaja domeeni, Adformi küpsise IDd, kasutajaagenti, ajatemplit ja viitajat. Kogutud andmetele pääsevad ligi ainult Volkswagen AG, Adform A/S ja phd Germany GmbH. Andmete salvestamise kestus on 13 kuud. 

Lisateavet Adformi kohta saate veebisaidilt https://site.adform.com ning üldise andmekaitse kohta Adform A/S Dänemarkis: https://site.adform.com/privacy-center/overview

## E. Teie õigused

Oma alljärgnevaid õigusi võite Volkswagen AG suhtes igal ajal tasuta teostada. Lisateavet oma õiguste rakendamise kohta saate jaotisest E.

**Õigus tutvuda andmetega:** Teil on õigus saada meilt teavet (GDPRi art 15) teie isikuandmete töötlemise kohta.

Parandamisõigus: Teil on õigus nõuda meilt teid puudutavate valede või mittetäielike isikuandmete parandamist (GDPRi art 16).

**Kustutamisõigus:** Teil on õigus GDPRi art 17 kohaste eeltingimuste alusel nõuda meilt teie andmete kustutamist. Selle kohaselt võite näiteks nõuda oma andmete kustutamist, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti. Lisaks sellele võite nõuda kustutamist, kui me töötleme teie andmeid vastavalt teie nõusolekule ning te oma nõusoleku tagasi võtate.

**Õigus töötlemist piirata:** Teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist, kui GDPRi art 18 eeldused on täidetud. See on näiteks juhul, kui vaidlustate oma andmete õigsuse. Andmete õigsuse kontrollimise ajaks võite nõuda töötlemise piiramist.

___

**Vastuväiteõigus:** Kui töötlemine põhineb ülekaalukal õigustatud huvil, on teil õigus esitada vastuväide oma andmete töötlemisele. Vastuväide on lubatav, kui töötlemise vastu on olemas avalik huvi või kui see toimub Volkswagen AG või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Vastuväite puhul palume teil teavitada meid põhjustest, miks te andmete töötlemise suhtes vastuväite esitate.

Lisaks sellele on teil õigus esitada vastuväide andmete töötlemisele otsereklaami eesmärgil. See kehtib ka profiili loomise kohta, kui see on seotud otsereklaamiga.

___

**Andmete ülekandmise õigus:** Kui andmetöötlus põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ja see toimub lisaks, kasutades automatiseeritud töötlemist, on teil   õigus saada oma andmed struktureeritud, levinud ja masinloetavas formaadis ning edastada need mõnele teisele andmetöötlejale.

Tühistamisõigus: Kui andmetöötlus põhineb nõusolekul, on teil  õigus nõusolek edasiulatuva mõjuga igal ajal tasuta tagasi võtta.

**Kaebuse esitamise õigus:** Teil on peale selle õigus esitada järelevalveasutusele (nt Alam-Saksi liidumaa andmekaitsevolinik) kaebus oma andmete meiepoolse töötlemise kohta. 

## F. Teie kontaktisik

**Kontaktisik teie õiguste teostamiseks**

Kontaktisiku oma õiguste kasutamise jaoks ja lisaandmed leiate veebisaidilt https://datenschutz.volkswagen.de. 

**Andmekaitsevolinik**

Meie andmekaitsevolinik aitab teid kontaktisikuna andmekaitset puudutavate küsimuste korral:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de,

*Kuupäev: november 2019*