Volkswagen ID. perekonna autoabi teenus  
Garantiitingimused 

Igal ajal ja peaaegu kogu Euroopas. Volkswagen ID. perekonna mobiilsusgarantii katab lepingutingimuste järgimisel** rikke, õnnetusjuhtumi, vandalismi või (osade) varguse korral järgmiste teenuste kulud*.

Autoabi teenused

 • kõnekeskuse telefoniabi +372 53 470 000Ava telefonilink;
 • kohapealne rikkeabi;
 • kõrgepingeaku ja 12 V sõidukiaku laadimisabi;
 • sõiduki pukseerimine;
 • sõiduki väljatõmbamine;
 • transpordikulud;
 • asendusmobiilsus (nt takso, auto jagamisteenus, avalik reisijatevedu, asendus- või rendiauto) või koju-/edasisõidukulud nt rongi, lennuki või praamiga;
 • ööbimiskulud;
 • hoiustamiskulud parkimiskohas või volitatud teeninduspartneri juures;
 • vandalismi järgne abi, kui edasisõit ei ole võimalik või keelatud;
 • sõidukiosade või kogu sõiduki varguse järgne abi, kui edasisõit ei ole võimalik või keelatud;

Tingimused 

1. Abi antakse järgmiste juhtumite korral 

Mobiilsusgarantii andja on Moller Baltic Import SE. 

Teenuseid osutatakse juhul, kui vastava sõiduki juht (m/n/t)*** ei saa ega tohi rikke, õnnetusjuhtumi, (osade) varguse või vandalismi tõttu edasi sõita. 

Kõik teised juhtumid lisaks tehnilistele riketele, nagu nt omasüülised rikked, õnnetusjuhtumid, (osade) vargus või vandalism, on kõigi nendes tingimustes kirjeldatud teenuste jaoks kaetud. Kahjude korral, mis on põhjustatud teenuste osutamisest ja mille kohta saab nõude esitada teenuse osutajale, tuleb pöörduda kontserni ARC Europe Claims Management poole. 

Kõiki teenuseid osutab Volkswagen AG ülesandel ARC Europe. 

Garantiivõtjale mobiilsusgarantiiga antud õigused kehtivad lisaks seadusest tulenevatele garantiiõigustele. Garantii ei piira garantiivõtjal sõiduki ostjana sõiduki müüja suhtes olevaid tasuta seaduslikke õigusi puuduste esinemisel ega võimalikke garantiiandjale kui sõiduki valmistajale esitatavaid tootevastutusseadusest tulenevaid nõudeid.

2. Abi antakse järgmistele isikutele

Autoabi teenust osutatakse juhile ja teistele rikke või õnnetuse ajal autos viibivatele inimestele, kelle maksimaalne arv vastab registreerimistunnistusse kantud istekohtade arvule. Välistatud on hääletajad ja tasu eest sõitvad reisijad.

3. Abi osutatakse järgmiste sõidukite korral

Autoabi teenust osutatakse Volkswagen ID. perekonna sõidukite korral, mida kasutatakse ostu-, liisingu- või pikaajalise rendilepingu raames.  

Teenuseid ei osutata politsei-, tuletõrje-, kiirabi- ja päästesõidukite ega reisijate kommertsveoks kasutatavate sõidukite korral. Taksode, rendiautode, autokoolide õppesõidukite ja postiteenuse sõidukite korral antav abi piirdub telefoni- ja kohapealse abi ning pukseerimisega. Erakasutuses olevate taksode ja autokoolide õppesõidukite puhul osutatakse kõiki teenuseid. 

Suurklientidele kuuluvate sõidukite korral on nende tingimuste mõistes õigus kõigile teenustele. Suurklientide sõidukite kasutamisel rendiautodena kehtivad rendiautode piirangud. 

Autoabi teenused kehtivad eranditult kehtivuspiirkonnas (vt järgmist punkti 4) registreeritud sõidukitele. 

4. Kehtivuspiirkond

Autoabi teenused kehtivad järgmistes maades: Andorra (AND), Valgevene (BLR), Belgia (BEL), Bosnia ja Hertsegoviina (BIH), Bulgaaria (BGR), Taani (DNK), Saksamaa (DEU), Eesti (EST), Soome (FIN), Prantsusmaa (FXX), Gibraltar (GIB), Kreeka (GRC), Iirimaa (IRL), Island (ISL), Itaalia (ITA), Kanaari saared (IC), Horvaatia (HRV), Läti (LVA), Liechtenstein (LIE), Leedu (LTU), Luksemburg (LUX), Monaco (MCO), Montenegro (MNE), Holland (NLD), Põhja-Makedoonia (MKD), Norra (NOR), Austria (AUT), Poola (POL), Portugal (PRT), Rumeenia (ROU), San Marino (SMR), Rootsi (SWE), Šveits (CHE), Serbia (SRB), Slovakkia (SVK), Sloveenia (SVN), Hispaania (ESP), Tšehhi (CZE), Ungari (HUN), Suurbritannia (UK), Guernsey (GGY), Jersey (JEY), Mani saar (IMN) ning Vatikan (VAT). 

5. Autoabi teenuste kehtivusaeg

Garantii kehtib kolm aastat ja algab sõiduki üleandmisel garantiiandjalt või Volkswageni volitatud partnerilt esmaostjale või alates esmase registreerimise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb toimub enne. Garantiiaeg algab eeltoodust olenemata, kui volitatud Volkswageni partner on auto tarninud punkti 4 järgsesse kehtivuspiirkonda, see on seal registreeritud või kasutusele võetud. 

Mobiilsusabi on seotud sõidukiga. Sõiduki võõrandamisel nõustub garantiiandja garantiilepingu üleandmisega uuele omanikule. 

6. Teenused

6.1. Kõnekeskuse telefoniabi

Volkswagen ID. perekonna sõidukile antava rikkeabi esimene etapp on alati kõne meie kõnekeskusse. Sealse teabe põhjal otsustatakse kõnekeskuses, kas probleemi lahendamiseks piisab telefoniabist või on vaja teisi meetmeid.

6.2. Rikkeabi, pukseerimine ja väljatõmbamine

Rikkeabi antakse kõnekeskusest või vajadusel kohapeal. Kui vea tekkimise asukohas pole võimalik sõiduvalmidust taastada, siis korraldatakse pukseerimine lähima volitatud teeninduspartneri juurde ja see hüvitatakse. Abi antakse ka kõrgepingeaku laadimisraskuste korral, nt seoses pistiku, laadimispesa, laadimisluugi, kaabli või perifeeria probleemidega (nt katkine laadimisjaam).  

Tühja kõrgepingeaku korral tagatakse jõudmine järgmisse toimivasse laadimisjaama, soovi korral alternatiivina õigustatud juhi töökohta või tema kodusele aadressile, kui see pole kaugemal kui 50 km. 

Pärast eeldatava remondikestuse hindamist tehakse kõnekeskuses kliendi huve arvestav otsus, kas ta jääb ootele (remontimine ootamise ajal) või korraldatakse alternatiivne mobiilsus ja/või ööbimised. 

Sõiduki eelneva väljatõmbamise vajadusel see korraldatakse, teostatakse ja hüvitatakse. 

6.3. Seisutasud

Sõiduki seisutasud volitatud teeninduspartneri juures või hoiustamine parkimiskohas on hinna sees.

6.4. Asendusmobiilsus

Kõigi kaetud juhtumite korral, mille puhul pole võimalik tagada, et juht saab oma rikkeabi vajava sõidukiga edasi sõita, organiseeritakse kliendi individuaalset olukorda arvestades vajadusel kumulatiivselt ka järgmised teenused ja hüvitatakse:

 • asendusmobiilsuse kulud (takso, reisijateveo teenus, avalik transport, autojagamisteenus, sõidujagamisteenus, rendijalgratas jms) maksimaalselt 150 € (ei sisalda juhtumi kohta (juht ja kõik kaasreisijad) arvestatavat käibemaksu); 
 • asendussõiduk antakse kasutada vajaliku remondi ajaks või kuni kolmeks tööpäevaks, nädalalõpp ja riigipühad on juurde arvatud; 
 • 2. klassi rongipilet või turismiklassi lennupileti kulud, kui rongisõit kestaks üle kuue tunni, sealhulgas nende kahe võimaluse mõttekas kombinatsioon tagasisõiduks alalisse elukohta või reisi jätkamiseks algselt kavandatud sihtkohta kuni 500 € (ei sisalda juhtumi kohta (juht ja kõik kaasreisijad) arvestatavat käibemaksu). Suuremate kulude korral on enne teenuste kasutamist vajalik meie kõnekeskuse luba. 

Asendussõiduk võib olla maksimaalselt asendatava sõiduki klassist ja antakse volitatud teeninduspartneri poolt, kelle juures vastavat sõidukit remonditakse või vahetult kõnekeskusest. Elektriautot ei ole õigust nõuda. Asendussõidukiga tekkivad võimalikud kõrvalkulud (nt kütus, elekter, teekasutustasud jms) kannab juht. 

Juht peab vastama sõiduki rentija nõuetele (vanus, kehtiv juhiluba, tankimisdeposiit ja krediitkaart). 

Katmata teenuste kohta sõlmib juht enda nimel ja kuludega rendilepingu. Hõlmatud teenusteks on päevased rendikulud, mis sisaldavad omaosalusega õnnetusjuhtumi kahjude kaskokindlustust, varguskaitset, kohustuslikku liikluskindlustust, piiramatut läbisõitu, rongijaamade ja lennujaamade tasusid (ka väljaspool lahtiolekuaegu öösiti või nädalavahetusel), samuti talverehve, kui seadusega on nõutud. 

Rahvusvahelise ühesuunarendi korral on rendiauto kohaleviimise tasu ülempiiriks 1250 € (ei sisalda käibemaksu). 

Teenus ei hõlma kaskokindlustuse omavastutuse ülevõtmist ega tarvikute (nt navigatsiooniseadmed, lapseistmed, lumeketid jms) kulusid. 

6.5. Ööbimiskulud 

Ööbimiskulud koos hommikusöögiga tasutakse kuni 150 € (ei sisalda käibemaksu) ulatuses inimese ja öö kohta kuni kolmeks ööks, kui õigustatud juhi esimene elukoht on kaugemal kui 100 km. 

7. Lisateenus välismaal: Sõiduki kojuviimine maksimaalselt turuhinna eest

Remontimata sõiduki kojuviimine kahju tekkimise asukohast juhi elukoha järgse volitatud teeninduspartneri juurde või tema valitud volitatud teeninduspartneri juurde, kui sõidukit pole võimalik kolme tööpäeva jooksul korda teha. Sõiduki välismaalt kojuviimiseks ja kulude hüvitamiseks peab kõnekeskus andma eelneva loa. 

8. Teenuseid ei osutata järgnevalt nimetatud juhtudel 

a) juhtumid, mille põhjuseks on hooldustööd ja/või remont, mille korral on eiratud tootja nõudeid või kasutatud Volkswagen AG lubamata varuosi või tarvikuid;

b) sõiduki ostja või kasutajapoolse sõiduki käsitsemise eeskirjade (kasutusjuhend, hooldus) eiramisega (sh vajalike hooldustööde tegemata jätmine) seotud juhtumid;

c) juhtumid, mis on seotud vastava sõiduki osalemisega võistlustel, rallidel või muudel sarnastel võistlus- või treeningsõitudel (nt võidusõitja koolitus, libedasõidu koolitus või sõiduohutustreening);

d) sõja, revolutsiooni, mässu, streigi, konfiskeerimise, piraatluse, looduskatastroofi, terroriakti, riigisisese rahutuse, ülestõusu, valitsusametkondade sunnimeetmete või ametlike keeldudega seotud juhtumid;

e) ettekavatsetud kuriteo või õigusrikkumise toimepaneku või katsega seotud juhtumid;

f) joobega, uimastite või ravimite kuritarvitamisega seotud juhtumid;

g) sõidukis kaasaveetavate või juhi või kaasreisijate kantavate esemete kahjustamise või rikkumisega seotud juhtumid;

h) õnnetusjuhtumi või rikke toimumispaiga ekspluatatsiooni-, puhastus- ja koristustöödega seotud kulud;

i) juhtumid, nagu sõidukis või sõidukiga kaasaveetavate esemete ärandamine või kaotsiminek rikke, õnnetusjuhtumi või sõiduki transportimise korral;

j) vahetud, kaudsed või järgnevad kahjud, nagu saamatajäänud tulu, rongist, lennukist või praamist mahajäämine, kontserdist ilmajäämine jms;

k) vabatahtlikud maksed (nt jootraha);

l) igasuguste sõidukisse jäänud toodete või objektide asendamine;

m) rikked, mis on tekkinud õigustatud sõiduki poolt veetava haagise vea tõttu või haagise vedamiseks mitteettenähtud sõiduki tõttu;

n) soodustatud isiku hooletusest või väärkasutamisest tingitud juhtumid;

o) sõidukile väljastpoolt mõjuv tuli; 

p) tuumareaktsioon või -kiirgus, atomaarne, bioloogiline või keemiline saaste;

q) kehtiva juhiloata juhi põhjustatud juhtumid;

r) õnnetuspaigalt lubamatult eemaldamisest põhjustatud juhtumid;

s) juhi poolt punase tule eiramisest tingitud juhtumid;

t) juhtumid, mille toimumise ajal oli õigustatud sõiduk varustatud ekspordi, transiidi, katse või edasimüüja tähisega;

u) mitteavalikel teedel, nagu rannas, metsateel, mägedes (mägiteedel) toimunud juhtumid.

9. Garantiivõtja kohustused rikke, õnnetusjuhtumi, kahjustuse, varguse jms korral

Kõnekeskust tuleb igal juhul viivitamatult informeerida. Kui kõnekeskust viivitamatult ei teavitata, kaotab teenusekohustus kehtivuse. Kõnekeskus organiseerib või korraldab vajalikud meetmed, mille kulud tasutakse limiidi piires. 

Kui juht on asjaolude tõttu sunnitud ise meetmeid võtma, siis võib kõnekeskuse eelneva loa korral esitada kasutatud teenuste originaalarved. 

Arved tuleb saata järgmisele elektronposti aadressile: 

claims.management@arceurope.com

Vajaduse ja olemasolu korral võidakse nõuda täiendavaid dokumente nt. politsei aruannet. 

10. Kohustuste rikkumine 

Nõutud teavitus-, teabe- või käitumiskohustuste süülise rikkumise korral võidakse teenuseid vastavalt lühendada, välja arvatud juhul, kui juht tõendab, et lepinguvastane käitumine pole kahju tekkimist, ulatust või tuvastamist mõjutanud. 

11. Muud õigused 

See mobiilsusgarantii ei taga siin nimetatud teenuste väliseid nõudeid. See säte ei puuduta garantiiandja ja tema käsundusabiliste või seaduslike esindajate tahtlikust või jämedalt hooletust käitumisest ning kehavigastustest või tervisekahjustustest tulenevad nõuded.

12. Lisaklausel ehk nõude ülemineku õigus 

Õnnetusjuhtumi korral jäetakse sellest lepingust tulenevad teenused osutamata, kui kolmas osapool (vastutav isik, vabatahtlik või kohustuslik kindlustus) on kohustatud korvama sama kahju. Kui eeltoodud sättest hoolimata osutati teenuseid sama kahju kohta, siis loetakse seda ettemaksuks ja juht loobub selle ulatuses teenuse osutaja kasuks oma kolmanda osapoole vastu esitatavatest nõuetest ja volitab teda neid nõudeid kolmandalt osapoolelt sisse nõudma (inkassovolitus) ja teenuseid arvestades vastu võtma. 

13. Definitsioonid 

Soodustatud isik ehk garantiivõtja 

Iga isik, kellel on õigus saada nendes garantiitingimustes lähemalt määratletud autoabi teenuseid.  

Rike

Rikkeks loetakse igat enda sõiduki tehnilist viga, mille puhul kliendi seisukohalt vaadatuna pole enam võimalik edasi sõita. Siia kuuluvad ka omasüülised vead, nt (peaaegu) tühi kõrgepingeaku. 

Õnnetusjuhtum 

Õnnetusjuhtumiks loetakse enda sõiduki kahjustust, mis on tekkinud ootamatu sündmuse tagajärjel ja mille tõttu edasisõitmine ei ole võimalik või on seadusega keelatud. Siia kuuluvad ka näriliste hammustustest põhjustatud kahjud. 

Vargus

Varguseks loetakse sõidukiosade või kogu sõiduki vargust, mistõttu edasisõit ei ole võimalik, varguse katsest või toimepanekust tekitatud kahju, kasutamiseks ärandamist või röövimist, aga mitte omastamist. 

Vandalism

Vandalismiks loetakse, kui kolmandad isikud on lepingualust sõidukit ettekavatsetult ja tahtlikult kahjustanud või rikkunud, nii et edasisõitmine ei ole võimalik või on keelatud. 

Volitatud teeninduspartner 

Volitatud teeninduspartneriteks loetakse ametliku maaletooja poolt vastavalt nimetatud teenindusettevõtteid, kelle ülesandeks on Volkswagen ID. perekonna sõidukite teenindus- ja hooldustööd ning remont.  

14. Teenuse osutaja 

Sellest lepingust tulenevate teenuste osutajaks on kontserni ARC Europe liikmed ehk lepingupartnerid. 

* Maksmine kasutamata teenuste eest on välistatud.
** Volkswagen jätab endale õiguse muuta Volkswageni mobiilsusgarantii sisu või teenuseid ilma eelnevalt teavitamata.
*** Siin (lepingu originaalversioonis) on alati mõeldud nii mees-, nais- kui transsoolist vormi. Loetavuse huvides kasutatakse järgnevalt meessoost vormi, mõelge ise vastav vorm juurde.