Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling
Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling
Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling
Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling

Toormaterjalide allikas: 95% teie Volkswagenist saab anda ringlusesse ning taaskasutada

Toormaterjalide allikas: 95% teie Volkswagenist saab anda ringlusesse ning taaskasutada

Kas teie Volkswagen hakkab jõudma lõpliku kasutuselt kõrvaldamiseni? Sertifitseeritud ringlussevõtuettevõtted tagavad, et 95% teie sõidukist võetakse ringlusse ning taaskasutatakse. Siit saate rohkem teavet ringlussevõtuprotsessi ja tasuta sõiduki tagastamise õiguslike tingimuste kohta.

Ringlussevõtule suunatud ehitus

Kestlikkus on lahutamatu osa kogu sõiduki tööea lõpu protsessiahelas, kuhu kuuluvad järgnevad etapid.

  • Tootearendus
  • Tootmine
  • Ringlussevõtt

Need eesmärgid vajavad erinevat tegevuste ja meetmete täitmist, mis algavad juba varakult teie Volkswageni arendusetapis. Sõiduki tootmise ja tööea jooksul panustate te keskkonnahoidu, näiteks aitate loodusvarasid kokku hoida.

Teave

  • Veendume, et kõik töövedelikud saaksid kasutuselt kõrvaldatavalt sõidukilt eemaldatud ning et eemaldatavad osad oleksid lihtsasti küljest võetavad.
  • Üks tehnilise arendustöö keskkonnaeesmärkide lahutamatu külg on kahjulike ainete tootmise ärahoidmine.
  • Ringlussevõetud materjalide kasutamine on lubatud paljudel osadel, mis ei puuduta sõiduki ohutust, tingimusel et need vastavad samadele kvaliteedinõuetele kui esmased materjalid.
  • Kõik plastosad märgistatakse kooskõlas rahvusvaheliselt kehtivate ISO-standarditega, et võimaldada selget eristamist.