Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling

Toormaterjalide allikas: 95% teie Volkswagenist saab anda ringlusesse ning taaskasutada

Toormaterjalide allikas: 95% teie Volkswagenist saab anda ringlusesse ning taaskasutada

Kas teie Volkswagen hakkab jõudma lõpliku kasutuselt kõrvaldamiseni? Sertifitseeritud ringlussevõtuettevõtted tagavad, et 95% teie sõidukist võetakse ringlusse ning taaskasutatakse. Siit saate rohkem teavet ringlussevõtuprotsessi ja tasuta sõiduki tagastamise õiguslike tingimuste kohta.

Ringlussevõtule suunatud ehitus

Kestlikkus on lahutamatu osa kogu sõiduki tööea lõpu protsessiahelas, kuhu kuuluvad järgnevad etapid.

 • Tootearendus
 • Tootmine
 • Ringlussevõtt

Need eesmärgid vajavad erinevat tegevuste ja meetmete täitmist, mis algavad juba varakult teie Volkswageni arendusetapis. Sõiduki tootmise ja tööea jooksul panustate te keskkonnahoidu, näiteks aitate loodusvarasid kokku hoida.

Teave

 • Veendume, et kõik töövedelikud saaksid kasutuselt kõrvaldatavalt sõidukilt eemaldatud ning et eemaldatavad osad oleksid lihtsasti küljest võetavad.
 • Üks tehnilise arendustöö keskkonnaeesmärkide lahutamatu külg on kahjulike ainete tootmise ärahoidmine.
 • Ringlussevõetud materjalide kasutamine on lubatud paljudel osadel, mis ei puuduta sõiduki ohutust, tingimusel et need vastavad samadele kvaliteedinõuetele kui esmased materjalid.
 • Kõik plastosad märgistatakse kooskõlas rahvusvaheliselt kehtivate ISO-standarditega, et võimaldada selget eristamist.
Visualization of recycled materials as components using the current VW Polo model

Ringlussevõetud materjalid

Praeguses Polos saab ringlussevõetud materjale kasutada erinevates osades, muuhulgas järgnevas.

 1. Ukse sisepolster
 2. Pagasiruumi põrand
 3. Rattakoopa liist
 4. Ukseläveliist
 5. Õhutakistust vähendavad kerealused paneelid
 6. Põrandakate
 7. Rattakoopa sisekate
 8. Valgustimoodul
 9. Hammasrihma kate

Ringlussevõtuprotsess

1

Tingimused

Ei ole tähtis, millal teie Volkswageni esmane tüübikinnitus toimus – alates 2007. aasta 1. jaanuarist saate sõiduki tasuta tagastada igas sertifitseeritud tagastuskeskuses. Tasuta tagastamisele kehtivad järgnevad tingimused.

 • Teie Volkswagen on saanud ELis heakskiidu vähemalt üks kuu enne selle kasutuselt kõrvaldamist.
 • Teie Volkswagen on terviklik, st sellel on kõik põhisosad ja -komponendid (sh mootor, käigukast, juhtajud ja muud osad).
 • Teie Volkswagen ei ole täidetud prügiga ning sellel ei ole sõidukile mitte kuuluvaid osi.
 • Te tagastate oma Volkswageni originaalse registreerimisdokumendiga või võrdväärse ELi heakskiidudokumendiga. Vastu väljastatakse teile lammutustõend, mida on vaja registriametis sõiduki registrist kustutamiseks (lõplikuks kasutuselt kõrvaldamiseks).
Front view of an older car without license plate, ready for a free-of-charge return
2
Eeltöötlus

Teie lõppenud tööeaga sõiduk valmistatakse seejärel ette ringlussevõtuks. Eemaldatud komponendid ja vedelikud kogutakse eraldi ning neid saab taaskasutada, ringlusse võtta või neile uue otstarbe anda.

 • Aku eemaldatakse.
 • Turvapadjad ja turvavööde pingutid neutraliseeritakse.
 • Kõik töövedelikud (kütus, mootori-, transmissiooni- ja amortisaatoriõli, pidurivedelik, jahutusvedelik, kliimaseadme külmutusaine) eemaldatakse.
Some blue barrels for liquids, which are stacked sideways on top of each other
3
Eemaldamine

Pärast mõnede komponentide eemaldamist on need võimalik kohe tagasi ringlussevõtuahelasse viia. Sõidukipressis pressitakse sõiduk kokku ja valmistatakse seeläbi ette purusti jaoks.

 • Katalüüsmuundurid eemaldatakse, et saada neist kätte väärismetallid, täpsemalt plaatina, pallaadium ja roodium.
 • Veljed ja rehvid eemaldatakse.
 • Komponendid ja jõuseadmed eemaldatakse, et neid saaks kasutada varuosadena.
 • Plastosade eemaldamine materjalide ringlussevõtuks sõltub majanduslikust raamistikust ja hetke turunõudlusest ümbertöödeldud materjalide järele.
A compressed red car prepared for the shredder
4
Purusti

Ülejäänud eeltöödeldud kere purustatakse purustiga rusikasuurusteks tükkideks ning eraldatakse seejärel erinevateks materjaligruppideks, kasutades mitmeastmelist sorteerimissüsteemi, kuhu kuulub järgnev.

 • Õhuvoo abil sorteerimine
 • Magnetiline eraldamine
 • Pöörisvoolud

Taaskasutatavad metallijäätmed moodustavad 75% kogu sõidukist.

 • Rauasulameid ja terasmaterjale saab kasutada kvaliteetse terase toormaterjalina.
 • Mitteraudmetallid nagu vask, alumiinium ja tsink filtreeritakse jämepurustatud jäätmetest välja ning neid töödeldakse edasi.
 • Peenpurustatud jäätmete hulka kuuluvad muuhulgas teie lõppenud tööeaga sõiduki istmed.
Detailed view of a part of the shredder that will separate VW materials into several material groups
5
Purustijärgne tehnoloogia

Purustusjäätmed (peenpurustatud jäätmed ja jämepurustatud jäätmete mittemetalsed elemendid) sisaldavad endiselt väärtuslikke orgaanilisi materjale. Purustijärgsetes protsessides nagu Volkswageni SiCon-protsess vähendatakse jäätmeid veelgi ning need eraldatakse üksteisest, võimaldades nende taaskasutamist.

 • Tugevast plastist koosnevat töödeldud purustigranulaati saab kasutada terase tootmises raske nafta või söetolmu asemel.
 • Tekstiilikiududest ja istme vahtpatjadest koosnevat õhulist massi saab kasutada reoveesette kuivatamisel kvaliteetse söepuru asemel.
 • Klaasist, roostest ja värvijääkidest koosnevat purustiliiva saab peale täiendavat töötlemist kasutada ehitusmaterjalina.
VW shredder residues on an assembly line