Loomisest ringlussevõtuni: ID.3 elutsükli hindamine

Sõiduki iga eluetapp põhjustab CO2-heidet. Elutsükli hindamine paljastab, kui suur see heide täpselt on. Süsinikuneutraalse jalajäljega mobiilsuse suunas liikumisel oleme optimeerinud ID.3 tootmisprotsessi, et vähendada CO2-heidet. 

Toormaterjalid, ID.3 ja tuulegeneraatorid

Auto eluiga ja selle keskkonnamõjud

Katsumus: võimaldamaks optimeeritud CO2-heitega tootmist, peavad meie eksperdid suutma esmalt heite suuruse võimalikult täpselt kindlaks teha. Siin tulebki appi elutsükli hindamine. Nad kasutavad seda ISO-standardiseeritud meetodit, et analüüsida iga konkreetset komponenti ning tuvastada mõju, mida sõiduk kogu oma elutsükli jooksul keskkonnale avaldab – alates toorme kaevandamisest kuni sõiduki tootmise, monteerimise ja kasutusetapini ning viimaks materjalide ringlussevõtuni. Uuritakse mitmeid mõjukategooriaid. Üks neist on CO2 ja väikesel hulgal muude gaaside heide, mis teisendatakse süsinikdioksiidi ekvivalentideks. See mõõtühik teeb võimalikuks kõigi kasvuhoonegaaside kliimamõju võrdlemise.

Olelusringi hindamise joonis

Kestlikkuse mõõdetavaks muutmine

Komponendi igas töötlemisetapis arvutatakse selle heide, kasutades keskmistel väärtustel põhinevat eritarkvara. Eriti energiamahukates tootmisetappides, näiteks akuelementide tootmisel, kasutame ID.3 keskmiste väärtuste asemel asjakohaste tarnijate konkreetseid andmeid. Seda protseduuri nimetatakse ka konkreetse elutsükli hindamiseks. See näitab meile täpselt, milline mõju on meie rakendatud meetmetel – ning kui palju CO2 tuleb tegelikult kompenseerida. Elutsükli hindamise tulemusi kontrollib ja tõendab TÜV Nord iseseisvalt.

ID.3 komponendid

ID.3-ga sõitmine pakub suurepäraseid eeliseid

Lubasime Volkswagenis, et pakume teile süsinikuneutraalse jalajäljega1 mudelit ID.3. Tagamaks, et saavutate parema CO2-jalajälje kui võrreldava sisepõlemismootoriga, vähendame ja väldime esmalt CO2-heidet tootmisel, kasutades selleks erinevaid meetmeid. Neid on kirjeldatud artiklis “Koos kliima kaitsmise nimel”. Nende hulka kuulub näiteks rohelise energia kasutamine nii akuelementide tootmisel kui ka meie Zwickau tehases, kus ID.3 toodetakse. Vältimatu CO2-heide alates tootmisest kuni kliendile üleandmiseni, mis selgitatakse välja konkreetse elutsükli hindamisega, kompenseeritakse lõpuks sertifitseeritud kliimakaitseprojektide kaudu.

Erinevate elutsükli hindamiste võrdlemine kogu elutsükli jooksul paljastab, et isegi ülejäänud tootmisaegset CO
2-heidet kompenseerimata on mudelil ID.3 CO2-heite puhul eelis võrreldava sisepõlemismootoriga mudeli ees. Ning see ei ole nii laadimisel ainult rohelist energiat kasutades, vaid kehtib ka tavapärase Euroopa seguelektri puhul2.

Elektromobiilsus pakub suurepärast võimalust ka kasutusetapis CO
2-heite peaaegu nullini vähendamiseks, ning parandab seda eelist märkimisväärselt: laadides taotluslikult rohelise energiaga. Kliimakaitse on teie kätes!

Tulevikupotentsiaal 

Elektrisõidukite elutsükli hindamise tulemused annavad vaid ülevaate. Need pakuvad hoopis suuremat potentsiaali CO2-heite täiendavaks vähendamiseks sõiduki elutsüklist palju kaugemal. Esiteks kasutusetapis tänu suuremale taastuvate energiaallikate arendamisele ning teiseks tootmise ajal. Just seetõttu teeme koostööd oma tarnijatega, et jätkata allesjääva CO2-heite vähendamist rohelise energia ja ringlussevõetud materjalide kasutamise kaudu, isegi keerukas tarneahela alguses. Seepärast näeme kompenseerimist sertifitseeritud kliimakaitseprojektide kaudu vahetu meetmena – ning ühe sammuna meie teel heitmevaba tuleviku suunas.