Tingimused: Volkswageni maanteeabi ID. perekonnale

Olenemata ajast ning peaaegu igal pool Euroopas. Rikke, õnnetuse, vandaalitsemise või (osa) varguse korral katab Volkswageni mobiilsusgarantii ID. perekonnale järgmiste teenuste korralduse ja kulud*, niikaua kui tingimustele on vastatud**.

*Pange tähele, et kasutamata teenuste eest hüvitist ei maksta.
**Volkswagenile jääb õigus teha Volkswageni mobiilsusgarantiisse muudatusi või kohandusi ilma eelneva teatamiseta.

Teenused

 • Telefoniabi meie kõnekeskuse kaudu
 • Kohapealne parandus
 • Kõrgepingeaku ja 12 V aku laadimise abi
 • Kindlustatud sõiduki pukseerimine
 • Sõiduki tagastus
 • Transpordikulud
 • Asendussõiduki (nagu takso, sõiduki jagamine, ühistransport, asendus- või rendiauto) või koju/edasi reisimise kulud kas rongi, lennuki või laeva/praamiga
 • Majutuskulud
 • Hoiustamiskulud pukseerimise korral lattu või volitatud teeninduspartneri juurde
 • Abi pärast vandaalitsemist, mille tõttu on teekonna jätkamine keelatud või võimatu
 • Abi pärast osade või terve sõiduki vargust, mille tõttu on teekonna jätkamine keelatud või võimatu

Tingimused

1. Kindlustatud sündmused

Mobiilsusgarantii andja on:

Eeliseid pakutakse, kui õiguspärase sõiduki juht (m/n/m) *** ei saa või ei tohi jätkata sõitmist rikke, õnnetuse, enda tekitatud olukorra, (osa) varguse või vandaalitsemise tõttu.

***Siin mõeldakse kas mees, naine või muu. Lugemise lihtsustamiseks on siin kasutatud meesvormi, kuid lisage mõttes sobiv vorm.

Lisaks tehnilistele riketele kaetakse siinsetes tingimustes kirjeldatud teenuste teenustasu ka enda tekitatud rikke, õnnetuste (osade) varguse või vandaalitsemise järel. Teenuste osutamisel tekkinud kahjustuste korral, mille järel võib nõuda kahjutasu teenuse pakkujalt, vaadake ARC Europe’i nõuete halduse kontaktandmeid.

ARC Europe aitab teid teenustega Volkswagen AG nimel.

Mobiilsusgarantii saajale antud õigused kehtivad lisaks seaduses sätestatud garantiiõigustele. Garantii ei piira puuduste ilmnemisel hüvitise saaja ehk sõiduki ostja seadusjärgseid tasuta õigusi ega võimalikke nõudeid tootja vastutuse seaduse alusel garantii andja ehk sõiduki tootja vastu.

2. Kindlustatud isikud

Maanteeabi teenuseid osutatakse juhile ja kaasreisijatele, kes on rikke või õnnetuse aja sõidukis, maksimaalselt registreerimistunnistuses märgitud isekohtade arvu järgi. V.a hääletajad ja maksvad reisijad.

3. Kindlustatud sõidukid

Maanteeabi teenuseid osutatakse sõidukitele, mis on Volkswageni ID. perekonnas ning mida kasutatakse ostu, liisingu või pikaajalise rendilepingu kohaselt.

Sõidukid, mis kuuluvad politseile, tuletõrjele, kiirabile ja päästele või kommertslikult teistele inimestele, ei ole kindlustatud. Taksod, rendi- ja õppesõiduautod ning postiteenusele kuuluvad sõidukid saavad kas telefoniabi, neile pakutakse kohapealset remonti või pukseerimist. Kuid erataksod ja -õppesõiduautod on kindlustatud täies mahus.

Sõidukipargi autod on nende tingimuste alusel täiel määral kindlustatud. Kuid kui sõidukipargi autosid kasutatakse rendisõidukitena, kehtib neile rendisõidukite piirang.

See kehtib ainult kasutuspiirkonnas registreeritud sõidukitele (järgmises punktis 4).

4. Kasutuspiirkond

Maanteeabi teenuseid osutatakse järgmistes riikides: Andorra (AND), Austria (AUT), Belgia (BEL), Bosnia ja Hertsegoviina (BIH), Bulgaaria (BGR), Eesti (EST), Gibraltar (GIB), Guernsey (GGY), Hispaania (ESP), Holland (NLD), Horvaatia (HRV), Iirimaa (IRL), Island (ISL), Itaalia (ITA), Jersey (JEY), Kanaari saared (IC), Kreeka (GRC), Leedu (LTU), Liechtenstein (LIE), Luksemburg (LUX), Läti (LVA), Man (IMN), Monaco (MCO), Montenegro (MNE), Norra (NOR), Poola (POL), Portugal (PRT), Prantsusmaa (FXX), Põhja-Makedoonia (MKD), Rootsi (SWE), Rumeenia (ROU), Saksamaa (DEU), San Marino (SMR), Slovakkia (SVK), Sloveenia (SVN), Soome (FIN), Suurbritannia (UK), Šveits (CHE), Taani (DNK), Tšehhi Vabariik (CZE), Ungari (HUN), Valgevene (BLR) ja Vatikan (VAT).

5. Maanteeabi kestus

Garantii tähtaeg algab sõiduki üleandmisest garantii andja või volitatud Volkswageni partneri poolt algsele ostjale või esmakordse registreerimise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb toimub varem, ja kehtib kolm aastat. Sõltumata sellest algab garantiiaeg siis, kui sõiduk jõuab kohale, registreeritakse või volitatud Volkswageni partner kasutab seda punktis 4 määratletud kasutusvaldkonnas.

Mobiilsusgarantii on sõidukiga seotud. Juhul kui sõiduk müüakse maha, nõustub garantii andja sellega, et uus ostja võtab mobiilsusgarantii üle.

6. Maanteeabi teenused

6.1. Telefoniabi meie kõnekeskuse kaudu

Esimese sammuna maanteeabi saamiseks Volkswagen ID. perekonna sõiduki tõttu tuleb alati helistada meie kõnekeskusesse. Saadud teabe põhjal otsustab kõnekeskus seejärel, kas probleemi annab lahendada telefonitsi või tuleks võtta kasutada teisi meetmeid.

6.2. Maanteeabi, pukseerimine ja tagastus

Maanteeabi annab kõnekeskus ja seda osutatakse vajaduse korral kohapeal. Kui sõidukit ei ole võimalik kahju saamise kohas parandada, korraldatakse sõiduki pukseerimine lähima volitatud teeninduspartneri juurde ja selle eest tasutakse. Abi antakse ka aku laadimisprobleemide korral, nt probleem pistiku, pistikupesa, laadimisklapi, kaabliga või kui tekkinud on välised probleemid.

Kui aku on tühi, võtab maanteeabi oma missiooniks leida kuni 50 km piires lähim kasutatav laadimisjaam või laadimisjaam volitatud juhi töökohal või tema kodus.

Pärast eeldatava remondiaja arvutamist peab kõnekeskus kliendi huvi arvesse võttes otsustama, kas oodata nii kaua (remont ajal, mil te ootate) või korraldada alternatiivne liikumine ja/või majutus.

Kui sõiduki tagastus on eelnevalt vajalik, korraldatakse see ning makstakse selle eest.

6.3. Hoiustamiskulud

Sõiduki hoiustamiskulud (parkimiskulud) volitatud teeninduspartneri juures või laos.

6.4. Alternatiivne mobiilsus

Kõigi kindlustatud sündmuste korral, kus juhil ei ole võimalik edasi sõita ning ta vajab maanteeabi, korraldatakse ja makstakse järgmiste teenuste eest, võttes arvesse kliendi individuaalset olukorda:

 • taksoga liikumise, reisijateveo teenuse, ühistranspordi, sõidukite ühiskasutamise, sõidujagamise, jalgratta rentimise jms kulud kuni 150 eurot juhtumi kohta (juht ja kõik reisijad) ilma käibemaksuta;
 • vajalike remonditööde ajaks antakse asendussõiduk või maksimaalselt kolmeks tööpäevaks + nädalavahetused ja riigipühad;
 • 2. klassi rongipileti või turistiklassi lennupileti hind, kui rongireis peaks kestma kauem kui kuus tundi, sealhulgas nende kombinatsioonid tagasipöördumiseks koduaadressile või reisi jätkamiseks algsesse sihtkohta kuni maksimaalselt 500 euro eest ilma käibemaksuta juhtumi kohta (juht ja kõik kaasreisijad). Kõik kulud, mis ületavad seda summat, tuleb kinnitada kõnekeskuse poolt enne teenuse kasutamist.

Asendussõiduk vastab maksimaalselt algse sõiduki klassile ja see antakse kas volitatud hoolduspartnerilt, kus seda sõidukit remonditakse, või korraldab kõnekeskus kaudselt selle saamise. Elektrisõidukit ei ole õigus saada. Kõik asendussõidukiga seotud lisakulud, nagu kütus, elekter, teemaksud jne, kannab juht.

Juht peab vastama sõiduki rendifirma seatud nõuetele vanuse, kehtiva juhiloa, kütuse tagatisraha ja krediitkaardi kohta.

Juht sõlmib rendilepingu enda nimel ja oma arvel kõigi teenuste eest, mida garantii ei sisalda. Sisalduvad teenused on igapäevane renditasu, mis hõlmab kokkupõrke omavastutusest loobumist, varguskaitset ja kolmanda poole vastutust, piiramatuid tasuta kilomeetreid, tasusid raudteejaamades, lennujaamades ja väljaspool lahtiolekuaegu öösiti või nädalavahetustel, samuti talverehve, kui seadus seda nõuab.

Rendisõiduki rahvusvaheline ühekordne rent (üleandmine) on maksimaalselt 1250 eurot ilma käibemaksuta.

Hinna juurde ei kuulu suure kokkupõrke omavastutusest loobumise (SCDW) tasu ega lisaseadmete, näiteks navigeerimise, lasteistmete, lumekettide jms kulud.

6.5. Majutuskulud

Majutuskulud koos hommikusöögiga makstakse kinni 150 euro piires (ilma käibemaksuta) inimese kohta öö kuni kolme öö eest, kui kindlustatud isik asub oma alalisest elukohast kaugemal kui 100 km.

7. Lisateenus välismaal: sõiduki tagastamine maksimaalse aja piires

Parandamata sõiduki tagastamine kohast, kus see sai kahjustada, juhi elukoha lähedal asuva volitatud hoolduspartneri või juhi valitud volitatud hoolduspartneri juurde, kui nõuetele vastavat sõidukit ei ole võimalik remontida kolme tööpäeva jooksul. Kõnealuse otsuse nii sõiduki kodumaale tagasisaatmise kui ka kulude katmise osas peab kõnekeskus eelnevalt kinnitama.

8. Kindlustamata sündmused

a) Sündmused, mille puhul saab tagasiulatuvalt teha kindlaks hooldustööd ja/või remonditööd, mida ei tehtud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele, samuti varuosad või lisaseadmed, mida Volkswagen AG ei ole heaks kiitnud

b) Sündmused seoses asjaoluga, et ostja ei ole järginud ostetava eseme käitlemist käsitlevaid eeskirju (kasutusjuhend, teenindus), sealhulgas ei ole teinud nõutud hooldust

c) Sündmused, mis on seotud kindlustatud sõidukiga osalemisega võidusõitudel, rallidel ja muudel sarnastel võistlustel või sõidutreeningutel, näiteks sportliku sõitmise kursused, driftimise kursused või ohutu sõidu koolitus

d) Sõjaga (riskidega) seotud sündmused, revolutsioon, mäss, streik, vara arestimine, piraatlus, vääramatu jõud, terroriaktid, rahutused, valitsusasutuste piiramine või ametlik keelamine

e) Kuritegude või õigusrikkumiste tahtliku toimepanemise või sooritamise katsega seotud sündmused

f) Purjusoleku, narkootikumide või ravimite kuritarvitamisega seotud sündmused

g) Sündmused, mis on seotud volitatud sõidukis või kindlustatud isiku käes olevate esemete kahjustamise või hävitamisega

h) Lähetamise, koristamise ja õnnetuse või avariipaiga koristamise kulud

i) Sündmused, nagu sõidukis või selle peal olevate esemete vargus või kadumine rikke, õnnetuse või transportimise ajal

j) Otsesed, kaudsed või tekkivad kahjud, nimelt saamata jäänud tulu või saamata jäänud sissetulek, rongile, lennule või praamile/laevale või kontserdile mittejõudmine jne

k) Vabatahtlikud maksed (nt jootraha)

l) Sõidukisse lukustatud või maha jäetud esemete asendamine

m) Rikked, mille on pukseerimisel põhjustanud volitatud sõiduk või sõiduk, millel pole pukseerimise volitust

n) Sündmused, mis on põhjustatud abisaaja raskest hooletusest, ettekavatsetust käitumisest, pettusest või tahtlikust väärkäitumisest

o) Tulekahju sõidukist väljaspool

p) Tuumareaktsioon, kiirgus või radioaktiivne saastumine, bakterioloogiline ja keemiline saastumine

q) Juhtumid, mis ilmnevad volitamata juhi või kehtiva juhiloata juhi käitumise tagajärjel

r) Juhtumid, mis on seotud õnnetuse põhjustanud juhi sündmuskohalt põgenemisega

s) Juhtumid, mis on seotud nõuetele vastava sõiduki juhi sõitmisega punase tule alt läbi

t) Sündmused, kui kindlustatud sõidukil on ekspordi, transiidi, katsesõidu või edasimüüja numbrimärk

u) Sündmused, mis toimuvad mitteavalikel teedel, nagu rand, metsarada, mägi(tee) ja oja

9. Kohustused sellise sündmuse korral nagu rike, õnnetus, kahju, vargus jne

Igal juhul tuleb kõnekeskust viivitamata teavitada. Kui kõnekeskusega ei ole otse ühendust võetud, puudub teenuste täitmise kohustus. Kõnekeskus korraldab või tellib vajalikud meetmed ja sellest tulenevad kulud makstakse määratud piires.

Kui vastav isik on asjaolude tõttu sunnitud sellegipoolest ise meetmeid võtma, võib ta esitada kontrollimiseks taotletud hüvitiste originaalsed kviitungid alles pärast kõnekeskuse eelnevat heakskiitu.

Saatke kõik dokumendid elektrooniliselt aadressile

claims.management@arceurope.comAva meililink

Vajaduse korral võite küsida asutuselt aruannet.

10. Kohustuste rikkumine

Kui nõutavaid aruandluse, teabe või käitumise kohustusi on süüliselt rikutud, võidakse hüvitisi vastavalt vähendada, välja arvatud juhul, kui hõlmatud isik tõendab, et lepingu rikkumine ei mõjutanud kahju, selle ulatust ega kindlaksmääramist.

11. Täiendavad õigused

See mobiilsusgarantii ei taga mingeid nõudeid lisaks siin loetletud hüvedele. Mõjutamata on garantiiandja ja tema asendusagentide ning seaduslike esindajate tahtlikul või raskel hooletusel põhinevad nõuded ning nõuded, mis puudutavad kehavigastusi või tervisekahjustusi.

12. Tagasinõudeõigus

Õnnetusjuhtumi korral ei anta käesoleva lepingu alusel hüvitisi, kui kolmas isik (kolmanda isiku vastutus, vabatahtlik või kohustuslik kindlustus) on põhimõtteliselt kohustatud maksma hüvitist sama kahju eest. Kui eeltoodud sättest hoolimata on sama kahju eest hüvitisi makstud, loetakse need ettemaksuks ja kindlustatud isik loovutab oma nõuded kolmanda isiku vastu selles ulatuses teenuseosutajale ja annab ka loa teenusepakkujal nõuda inkassofirma kaudu neid nõudeid kolmanda isiku vastu ja aktsepteerida neid hüvitistega tasaarvestades.

13. Definitsioonid

Kasusaaja

Kõik isikud, kellel on õigus saada abiteenuseid vastavalt käesolevatele tingimustele.

Rike

Rike on nõuetele vastava sõiduki mis tahes talitlushäire, mis muudab reisi jätkamise kliendi vaatenurgast võimatuks. Sinna hulka kuuluvad enda tekitatud vead, nagu täiesti või peaaegu tühi aku.

Õnnetus

Õnnetuseks loetakse nõuetele vastava sõiduki kahjustamist, mille on põhjustanud ootamatult juhtunud sündmus või väline vägivaldne sündmus, mis muudab reisi jätkamise võimatuks või ei võimalda seda enam seaduse kohaselt. See hõlmab nugise tehtud kahjustusi.

Vargus

Osade või kogu sõiduki vargus, mis muudab reisi jätkamise võimatuks või ebaseaduslikuks, on kahju, mille põhjustas varguskatse või õnnestunud vargus, vargus kasutamise või röövimise eesmärgil, kuid mitte omastamine.

Vandaalitsemine

Maanteeabi pakutakse ka juhul, kui sobilikku sõidukit on irratsionaalse ja mõttetu hävitustegevuse tõttu tahtlikult kahjustatud või hävitatud, mistõttu edasine reisimine pole enam võimalik või on keelatud.

Volitatud teeninduspartner

Volitatud teeninduspartnerid on teenindusettevõtted, mille ametlik maaletooja on määranud tegema Volkswagen ID. perekonna sõidukite teenindus-, hooldus- ja remonditöid.

14. Teenuse osutaja

Selle lepingu teenuseid pakuvad ARC Europe’i liikmed ja lepingupartnerid.