A mountain road – VW Recycling for sustainability

Ringlussevõtt ja tagastamine Volkswagenis

Sertifitseeritud ringlussevõtuettevõtted tagavad, et 95% teie sõidukist võetakse ringlusse ning taaskasutatakse

Sertifitseeritud ringlussevõtuettevõtted tagavad, et 95% teie sõidukist võetakse ringlusse ning taaskasutatakse

Kas teie Volkswagen hakkab jõudma lõpliku kasutuselt kõrvaldamiseni? Sõidukitootjana oleme teadlikud oma kohustustest ning võtame oma tooted tagasi, kui nende kasutusiga on lõppenud. Lisateavet ringlussevõtuprotsessi ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite, akude ning elektri- ja elektroonikaseadmeromude tasuta tagastamise õiguslike tingimuste kohta leiate siit.

A road above a body of water leading into the mountains
Ringlussevõtt

Ringlussevõtule suunatud ehitus

Jätkusuutlikkus on kogu meie protsessiahela lahutamatu osa, mõjutades sõiduki tootearendust, tootmist ja ringlussevõttu. Jätkusuutlikkuse meetmed soodustavad keskkonnahoidu, aidates näiteks ressursse säästa.

Sõiduki arendamise käigus rakendatavad meetmed

Juba teie uue Volkswageni arendusetapis võetakse meetmeid, millega tagatakse sõiduki keskkonnasõbralik ringlussevõtt, kui sõiduk jõuab oma kasutusaja lõppu.

Volkswagenis ringlussevõetavad materjalid

Meie eesmärk on vähendada uute toorainete tarbimist. Selleks kasutame oma sõidukite tootmisel ringlussevõetud materjale, näiteks ringlussevõetud plasti, mis on valmistatud tootmisjäätmetest või -jääkidest. Need moodustavad uuest sõidukist väikese osa.

Järjepidev kvaliteet

Olenemata sellest, kas tegemist on uute toodete või ringlussevõetud materjalidega, vastavad kõik meie komponendid meie kõrgetele standarditele. Me kasutame ainult kvaliteetseid ringlussevõetud materjale, mis peavad enne kasutuselevõttu läbima ranged katsed.

Meie ringlussevõetud plastmaterjalid kahe mudeli näitel
A red VW Golf 8

Golf 8

Selgitame ringlussevõetud plastmaterjalide kasutamist Golf 8 välisküljel ja sisemuses.

A VW ID.4

ID.4

Uurige siit, kus kasutatakse ringlussevõetud plastmaterjale mudelil ID.4 ja kui suur on nende osakaal.

Rays of sunlight break through the leaves of a tree
Sõiduki kasutuselt kõrvaldamise teenus

Lihtne ja tasuta

Kas on aeg võtta teie Volkswagen ringlusse ja selle komponente taaskasutada? Lihtsalt tooge see ühte meie paljudest tagastuskeskustest. See antakse teie eest tasuta ringlusesse, täites asjakohaseid õiguslikke tingimusi.

Ringlussevõtu määrad

Olete huvitatud kasutuselt kõrvaldatud sõidukite tagastusprotsessi või ringlussevõtu tulemustest? Iga-aastased aruanded ringlussevõtu määrade kohta avaldatakse Saksamaa Liitvabariigi keskkonna-, looduskaitse- ja tuumaohutuse ministeeriumi (BMU) veebilehelAva väline link.

Ringlussevõtuprotsess

A Volkswagen Genuine Battery
Akude tagastamine ja ringlussevõtt

Akud ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. Lugege siit, mida teha kasutuselt kõrvaldatud akudega.

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete tagastamine ja ringlussevõtt

Teavitame teid hea meelega teie õigustest ja kohustustest vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamisel.

Symbol of a dustbin with a line through it – proper disposal