Elektromobiilsuse
ressursside 
hankimine

Elektromobiilsus pakub meile tõhusa ja kestliku tuleviku jaoks kõike vajalikku, kuid samas esitab ka väljakutseid: alates toormaterjalidest kuni taaskasutuseni. Volkswagen täidab oma kohustust ja töötab nii inimesi kui ka keskkonda hõlmavate terviklahenduste kallal.

Liitiumi ja koobalti joonis

Elektromobiilsus vajab toormaterjale

Mobiilsus vajab energiat. Elektromobiilsus on erakordselt tõhus vorm. Sama energiakuluga saab elektrisõidukiga sõita kolm kuni neli korda kaugemale kui sisepõlemismootoriga sõidukiga. Uus ID.3 saab selleks vajaliku energia liitiumioonakult.

Kõik liitiumioonaku elemendid hõlmavad kahte elektroodi, ühte separaatorit ja elektrolüüti. Üks elektrood on valmistatud grafiidist, teine on aga liitiumi, nikli, mangaani ja koobalti ühend. Ilma nende toormaterjalideta ei ole võimalik luua võrreldavate omadustega elektrokeemilise energia varusid. Vähemalt veel mitte.

ID.3 aku toormaterjalid.

Milliseid peamisi toormaterjale kasutatakse laetava liitiumioonaku valmistamiseks? Kust neid maailmas hangitakse? Kui suures koguses teie ID.3 igat toormaterjali sisaldab? Lugege siit.

Koobalt: element

Nimi pärineb sõnast cobaltum (ladina keeles goblin), kuna inimesed uskusid kunagi, et goblinid kasutasid seda kunagi kasutuskõlbmatut mineraali maakide saastamiseks.

  • Tähis                                        Co
  • Varud*                                     7 000 000 t
  • Välimus                                   metallik, sinine/hall
  • Agregaatolek                          tahke

* Ülemaailmsed maardlad 2019. aastal vastavalt tehnika tasemele; allikas: USGS

Meetmed Volkswagenis

Sõidukite tootmiseks on vaja toormaterjale, mille otsingud mõjutavad tavaliselt olemasolevaid ökosüsteeme ning samuti inimeste elu ja keskkonda. Oleme sellest faktist teadlikud. Sellest tulenevalt oleme lepingu järgi kohustanud meie põhitarnijaid järgima tegevusjuhendisAva väline link esitatud rangeid keskkonnanõudeid ja sotsiaalseid norme ning neilt nõutakse sõnaselgelt ka inimõiguste rikkumiste välistamist nende tarneahelates.

Kuid praegu ei saa me siiski täielikult garanteerida, et meie põhitarnijatele kehtestatud nõudeid järgitakse kuni kaevandusteni välja. See on tingitud sellest, et tarneahela täielik audit on väga keeruline ülesanne. Volkswagen isegi ei osta praegu akude jaoks toormaterjale, vaid hangib hoopis valmiskujul akuelemente. Sellest tulenevalt jääb meie kasutatava aku ja kaevanduse vahele kaheksa töötlusetappi ning vahetarnijat, mis suurendab tarneahela läbipaistmatust.

Tarneahelaga seotud läbipaistvuse ja kestlikkuse riskid, kasutades näitena akude tootmist

Tarneahelaga seotud läbipaistvuse ja kestlikkuse riskid, kasutades näitena akude tootmist

1. Kaevandamine
2. Turustaja
3. Rafineerimistehas
4. Katood
5. Akuelement
6. Läbipaistvus
7. Kestlikkuse risk

Drive Sustainability logo

Kestlikkuse algatuse Drive Sustainability, mille üks asutajatest on Volkswagen, korraldatud uuringu põhjal oleme tuvastanud 16 toormaterjali, mis suurendavad kestlikkuse nõuete rikkumise ohtu, sealhulgas liitium ja koobalt. Meie eesmärk on jälgida neid toormaterjale tarneahela eelnevates etappides kuni kaevandamiseni välja, et tuvastada kõik tarnijad ja avastada kestlikkuse riskid. Seejärel rakendame meetmeid nende riskide minimeerimiseks ja kasutame meie Volkswageni kontserni tugevust kogu tarneahelas paremate keskkonnanõuete ja sotsiaalsete normide juurutamiseks.

Me katsetame uuenduslikke tehnoloogiaid, et oleksime selle protsessi jaoks tulevikus tehniliselt hästi varustatud. Näiteks pilootprojektis koos IBM-i ja teiste vastutustundliku hankimise plokiahela võrgustiku Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) partneritega kasutatakse plokiahelat, et muuta mineraalide (nt koobalti) teekond sujuvaks ja läbipaistvaks peaaegu reaalajas. Enam ei saa igas töötlusetapis sisestatud andmeid tagasiulatuvalt muuta ega kustutada – alates kaevandusest kuni Volkswageni tehaseni.

Toormaterjalide tarneahela plokiahela kontseptsioon: detsentraliseeritud, ohutu ja läbipaistev.
Toormaterjalide tarneahela plokiahela kontseptsioon: detsentraliseeritud, ohutu ja läbipaistev.
1. Kaevandus
2. Sulatamine
3. Alamtarnija
4. Transport
5. Põhitarnija
6. Volkswagen

Ressursside hankimine ja väljakutsed

Enam kui pool kogu maailmas kaevandatavast koobaltist pärineb Kongo Demokraatlikust Vabariigist. Enamus kaevandatakse tööstuslikes pealmaakaevandustes, kuid inimesed kaevandavad koobaltit ka iseseisvalt. Seda tehakse keskkonna-, sotsiaal- ja ohutustingimustes, mis on meie jaoks vastuvõetamatu.

Olukorra lokaalselt paremini mõistmiseks ja jälgimiseks teeme koostööd toormaterjalide sertifitseerimise projektiga Certification of Raw Materials (CERA), et luua toormaterjalide kaevandamise jaoks kestlik standard.

Veelgi suurema mõju saavutamiseks ning eelkõige lapstööjõu kasutamise ärahoidmiseks oleme tihedalt seotud ülemaailmse akuliiduga Global Battery Alliance. Siin teeme koostööd akude tarneahela paljude oluliste sidusrühmadega eesmärgiga tuvastada ja algatada konkreetsed meetmed Kongos valitseva olukorra parandamiseks.

Liitium on samuti üks suurema kestlikkuse riskiga toormaterjal. Suurimad varud asuvad Lõuna-Ameerika soolajärvedes, kus liitium on lahustunud soolvette. See pumbatakse pinnale ja liitium eraldatakse vee aurustumise kaudu. Kuid liigne veetarbimine mõjub ökosüsteemile ja maakasutusele halvasti.

Liitiumi leidub ka mineraalide ladestustena, mida saab tavapärase maagi kaevandamise käigus eraldada. Näiteks Austraalias, kus toimub praegu enamik liitiumi kaevandamisest.

Peale selle kutsume üles järgima liitiumiga seoses rangeid keskkonnanõudeid ja sotsiaalseid norme. Me täidame koos kõigi seotud sidusrühmadega meie ühist kohustust vältida liitiumi kaevandamisel negatiivset mõju inimestele ja loodusele.  

Rohkem ringlussevõttu, vähem toormaterjalide kaevandamist

Ainus pikaajaline eesmärk saab olla kriitiliste toormaterjalide kasutuse minimeerimine nende täieliku vältimise kaudu meie toodetes. Sellest tulenevalt tegeleme juba tuleviku akutehnoloogiate uuringutega ja muu hulgas pingutame selle nimel, et vajamineva koobalti kogust järgmise 3–4 aasta jooksul vähendada.

Samuti soovime rahuldada toormaterjalide ja energiavarude nõudlust ühe suureneva vanade akude osakaalu kaudu. See võib hõlmata vanemate tervete akude korduvkasutamist (n-ö teine elutsükkel), näiteks festivalide jaoks mõeldud paindlikes kiirlaadimisjaamades, või nendes sisalduvate toormaterjalide otsest ringlussevõttu. 

Volkswageni tehases, mis asub Salzgitteris meie akuelementide täiustamiskeskuse Center of Excellence for Battery Cells vahetus läheduses, on juba käimas pilootprojekt meie uuendusliku ringlussevõtu protsessi täiustamiseks. Alustasime selle protsessi arendamisega 10 aastat tagasi ning oleme eeldatava esimese suurema akude tagastuse jaoks 2020ndate lõpus optimaalselt valmistunud.