Kuidas soojuspump töötab?

Jätkusuutlikkus on esmatähtis: lisaks ID.5 GTX-i süsinikuneutraalsele1 tarnimisele on Volkswagen võtnud vastutuse kliimakaitse eest ka külmaaine valikul. Sellel põhjusel kasutatakse soojuspumbas külmaainet R744. Sel ainel on oluliselt väiksem mõju kliimale kui fluoritud külmutusainetel. Tänu suurele kasutegurile on see energiasäästlik viis elektrisõiduki soojendamiseks madalate välistemperatuuride saabumisel.

Võrreldes sisepõlemismootoriga sõidukiga ei tooda elektrisõiduki ajamid nii palju jääksoojust, et sõiduki sisemust piisavalt soojendada. Lahenduseks on äärmiselt tõhus soojuspumbasüsteem, mis surub külmaaine suure rõhu all kokku. Saadud soojust kasutatakse süsteemist läbivoolava külma õhu soojendamiseks. See tähendab, et kõrge pingega küttekeha jaoks kulutatakse vähem energiat akudest ja see annab soojuspumbata elektrisõidukitega võrreldes eelise.

1 CO₂-heidet välditakse ja vähendatakse Volkswagenis igal võimalikul juhul. Eeltarnijad on kohustatud vältima ja vähendama süsinikdioksiidi heitkoguseid. CO₂-heidet, mida ei ole võimalik Volkswagenis või tarneahelas vältida või vähendada tarnijatele vastavaid kohustusi kehtestades, kompenseeritakse sama koguse sertifitseeritud projektidega, mis leevendavad kliimamuutusi.