Volkswagen We. Mõtleme mobiilsusest uutmoodi.

Volkswagen We. Mõtleme mobiilsusest uutmoodi.

Mobiilsus on meie jaoks rohkem kui ainult oma auto – seepärast soovime tuleviku mobiilsuslahendusi koos teiega jagada.

Volkswagen We abil loome platvormi, kus pakume digitaalseid teenuseid ja teenindust kõigile inimestele, luues nii igaühele oma individuaalse mobiilsuspakkumise.

Tekib digitaalne ökosüsteem, mille keskmes on inimesed – ja digitaalsete teenuste maailm selle ümber. Avatud kõigile ja kättesaadav peaaegu kõikjalt.

Saage ka teie osaks Volkswagen We-st. Kõik, mida selleks vajate, on teie Volkswagen ID.                                               

--:--

Uued teed. Uued võimalused. Uus teenindus. 

Volkswagen We maailm kasvab üha edasi. Teeme tihedat koostööd tugevate partneritega, ülimalt uuenduslike idufirmadega ja teiega, meie kasutajatega, et uurida ja testida uusi teid, võimalusi ning mobiilsusvajadusi. Selle põhjal töötame välja kõik oma digitaalsed teenused ja mobiilsuslahendused, et muuta need võimalikult oluliseks, kasulikuks ja säästlikuks.

Järgmised sammud

Volkswageni vastutust välistav klausel Volkswagen

3.

Esitatud kulu- ja emissiooniväärtused on tuvastatud seadusega ettenähtud mõõtmismeetodeid kasutades. Alates 2017. aasta 1. septembrist antakse teatud uutele sõidukitele tüübikasutusluba juba ülemaailmsete harmoniseeritud sõiduautode ja kergete tarbesõidukite kontrollmeetodi järgi (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), mis on realistlikum kontrollmeetod kütusekulu ja CO₂-emissioonide mõõtmiseks. Alates 1. septembrist 2018 asendab WLTP sammhaaval uue Euroopa sõidutsükli (NEDC). Realistlikumate kontrolltingimuste tõttu on WLTP järgi mõõdetud kütusekulu ja CO₂-emissiooni väärtused sageli kõrgemad kui NEDC-i järgi saadud mõõtmistulemuste puhul. Seega võivad alates 1. septembrist 2018 sõiduki maksustamisel esineda vastavad muudatused. Lisateavet WLTP ja NEDC erinevuste kohta saate aadressilt www.volkswagen.de/wltp.

Praegu on veel NEDC-väärtuste edastamine kohustuslik. Kui tegu on uue sõidukiga, mis on saanud tüübikasutusloa WLTP järgi, tuletatakse NEDC-väärtused WLTP-väärtustest. Täiendav WLTP-väärtuste esitamine on kuni nende kohustuslikuks muutmiseni vabatahtlik. Kui NEDC-väärtuseid esitatakse vahemikena, ei kehti nad ühe individuaalse sõiduki kohta ja ei ole osa pakkumisest. Nad aitavad lihtsalt erinevaid sõidukitüüpe võrrelda. Lisavarustus ja tarvikud (lisakomponendid, rehvivorming jne) võivad muuta olulisi sõidukiparameetreid nagu nt mass, veeremistakistus ja aerodünaamika ning lisaks ilmastiku- ja liiklusoludele ja isiklikule sõidukäitumisele mõjutada sõiduki kütusekulu, voolukulu, CO₂-emissioone ja sõiduki sõiduefektiivsuse väärtuseid.

Lisateavet uue sõiduauto ametliku kütusekulu ja ametlike, spetsiifiliste CO₂-emissioonide kohta saate dokumendist „Uute sõiduautode kütusekulu, CO₂-emissioonide ja voolukulu suunis“, mis on tasuta saaval kõikides müügikohtades ja ettevõttes DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de/co2).