A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients
A stack of printed certificates of conformity and lists of ingredients

Teadke, millest tooted koosnevad: vastavussertifikaadid ja koostisosade loetelud

Teadke, millest tooted koosnevad: vastavussertifikaadid ja koostisosade loetelud

On teil küsimusi Volkswageni standardite või hooldustoodete kohta? Mitte enam kauaks. Kooskõlas ja läbipaistev: siit leiate toodete kohta õiget teavet, et oleksite täiesti kursis.

On teil küsimusi Volkswageni standardite või hooldustoodete kohta? Mitte enam kauaks. Kooskõlas ja läbipaistev: siit leiate toodete kohta õiget teavet, et oleksite täiesti kursis.

ELi ELi vastavussertifikaadid

Teie sõiduk sisaldab erinevaid raadioseadmeid. Nende seadmete tootjad kinnitavad, et seadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL selles ulatuses, mida õigusaktid nõuavad. Järgneva ülevaate eesmärk on aidata teil luua seos vastavusdeklaratsioonides olevate seadmete kirjelduste ning dokumendimapis kirjeldatud sõiduki seadmete ja terminoloogia vahel.

Kliimaseade

Rehvid

Juhiabisüsteemid

Antenn

Kasutusjuhendid

Your browser is outdated!

Please get a decent browser here or there